niedziela, 6 października 2019

Dlaczego warto ukończyć szkolenie z zarządzania paletami?


Dlaczego warto ukończyć szkolenie z zarządzania paletami?


W swojej ofercie szkoleń, oprócz szkoleń UDT i SEP, posiadamy również dodatkowe szkolenia, takie jak chociażby szkolenie "Zarządzanie i obrót paletami. Identyfikacja palet EUR i EPAL". W dzisiejszym wpisie udzielimy odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto takie szkolenie odbyć.

Do kogo adresujemy szkolenie z zarządzania paletami?


Szkolenie z identyfikacji palet i zarządzania ich obrotem adresujemy do wszystkich pracowników odpowiedzialnych w firmie za gospodarkę paletową oraz przepływ i identyfikację palet na każdym poziomie operacyjnym. Nasi specjaliści dojeżdżają do klientów na terenie całej Polski, a szkolenia organizujemy na terenie firmy klienta (lub na terenie naszej hali szkoleniowej). Czemu tak ważne jest zatrudnianie przeszkolonych pracowników z zakresu zarządzania paletami?


Być może nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że stosowane w przedsiębiorstwie palety stanowią własność producenta i to na nim spoczywa odpowiedzialność związana z jakością i oryginalnością stosowanych palet. A należy przypomnieć, że zgodnie z nowelizacją Ustawy “Prawo własności przemysłowej” (Dziennik Ustaw nr 136 z 2007 roku pozycja 958), która weszła w życie z dniem 1 listopada 2007 roku:


"Każdy podmiot wprowadzający do obrotu towary z podrobionymi lub sfałszowanymi znakami towarowymi podlega sankcjom określonym przez Ustawę."


Aby ustrzec się przed stosowaniem palet sfałszowanych, co niestety jest dość częstym zjawiskiem, warto obowiązki związane z przepływem i identyfikacją palet w danej firmie powierzyć pracownikom przeszkolonym, posiadającym stosowaną wiedzę umożliwiającą im odróżnienie chociażby palet legalnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami i wymogami, od palet sfałszowanych.

Czego można nauczyć się w trakcie szkolenia z zarządzania paletami?


W trakcie zajęć nasi Wykładowcy zapoznają uczestników szkolenia z takimi zagadnieniami jak:

- charakterystyka rynku palet w Polsce;

- normy i uwarunkowania prawne palet znajdujących się w obrocie;

- rodzaje palet drewnianych EUR;

- cechy identyfikujące palety EUR;

- aktualne zasady identyfikacji i weryfikacji palet EUR i EPAL;

- karty oceny palet;

- rozpoznawanie sinizny i pleśni na paletach;

- dopuszczalne uszkodzenia palet;

- wady dyskwalifikujące palety;

- przykłady z życia - fałszywe oznaczenia palet.

Więcej szczegółów dotyczących szkolenia "Zarządzanie i obrót paletami. Identyfikacja palet EUR i EPAL" znajduje się na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/szkolenie-identyfikacja-palet-eur-epal/


Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza