wtorek, 20 sierpnia 2019

Szkolenia dla konserwatorów hakowców i bramowców


Szkolenia dla konserwatorów hakowców i bramowców


Hakowce i bramowce to powszechnie przyjęte w branży potoczne nazwy dźwigników przemysłowych montowanych na pojeździe.  Charakteryzuje je ruch nieprostoliniowy. Wykorzystywane są  do przemieszczania kontenerów, a montowane są na samochodach. Należy pamiętać, że dźwigniki przemysłowe montowane na pojeździe podlegają ograniczonemu dozorowi technicznemu. 
Kto może przeprowadzać konserwację dźwigników montowanych na pojeździe?Obsługą dźwigników montowanych na pojeździe może zajmować się pracownik, który odbył szkolenie stanowiskowe. Jednak w przypadku konserwatora dźwigników przemysłowych obowiązują nieco bardziej rygorystyczne przepisy. Konserwację hakowców czy bramowców można powierzyć tylko i wyłącznie osobie, która posiada uprawnienia UDT - zaświadczenie kwalifikacyjne, które obejmuje kategorię dźwigników. Od 1 czerwca uprawnienia dla konserwatorów dźwigników wydawane są na czas określony, który zgodnie z rozporządzeniem ministra przedsiębiorczości i technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i  trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych - wynosi 10 lat. W celu przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu. 

Dźwigniki montowane na pojeździe hakowce i bramowce - szkolenie dla konserwatorów UDT


Osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do konserwacji dźwigników przemysłowych zapraszamy na profesjonalne szkolenie zakończone egzaminem UDT. Naszym kursantom zapewniamy doświadczoną kadrę szkoleniową, indywidualne podejście do klienta, kompleksową organizację egzaminu, jak najwyższy poziom merytoryczny zajęć oraz atrakcyjne ceny. Szczegóły na naszej stronie internetowej:
i pod numerami telefonów dostępnymi na stronie:
Zapraszamy również na nasze pozostałe szkolenia dla konserwatorów, obejmujące:
·         suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
·         suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
·         żurawie stacjonarne (uprawnia do konserwacji żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia)
·         żurawie samojezdne oraz przenośne i przewoźne (uprawnia do konserwacji żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych oraz żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia)
·         podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe
·         podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób
·         wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
Każde szkolenie ma oddzielny program i daje oddzielne uprawnienia do konserwacji danego Urządzenia Transportu Bliskiego .


Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza