niedziela, 3 lipca 2016

Zasady dotyczące przeprowadzania egzaminów konserwatorów urządzeń transportu bliskiego


Zasady dotyczące przeprowadzania egzaminów konserwatorów urządzeń transportu bliskiego


Ostatnio na naszej stronie dość często poruszaliśmy temat szkoleń konserwatorów urządzeń transportu bliskiego. Jak wiecie, w swojej ofercie szkoleniowej posiadamy kursy adresowane do przyszłych konserwatorów wózków widłowych (I WJO), podestów (IP) oraz żurawi przeładunkowych (II Ż). Więcej na temat oferty znajdziecie pod linkiem .

Pisaliśmy o zawodzie konserwatora jako specjalistycznym zawodzie z przyszłością (patrz link   oraz link ).

 
Być może nasze artykuły zachęciły niektórych z Was do podjęcia kroków zmierzających do uzyskania kwalifikacji zawodowych konserwatora urządzeń dźwignicowych.  Jeśli tak, pierwszy krok, podjęcie decyzji o rozwoju osobistym i zawodowym, już zrobiliście. Kolejnym krokiem jest udanie się do firmy szkoleniowej i zapisanie się na kurs. A po ukończonym kursie przychodzi czas na najważniejsze- weryfikację zdobytej wiedzy i umiejętności przed państwową komisją UDT. Aby nieco zmniejszyć Wasz lęk przed egzaminem, postanowiliśmy przedstawić Wam podstawowe zasady dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminu konserwatorów. Zostały one dokładnie określone  w dokumencie  "Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne" dostępnego na stronie UDT  pod linkiem .

Dokument określa całą drogę ubiegania się o tytuł konserwatora utb - w tym proces wnioskowania o sprawdzenie kwalifikacji/certyfikację. Przypomnianym, że  jeśli wybierzecie naszą firmę szkoleniową Awans B.H.P., tym etapem w ogóle nie musicie się przejmować - to my załatwiamy wszelkie formalności związane ze złożeniem wniosku, opłatą, wyznaczeniem terminu egzaminu oraz na samym końcu z odbiorem uprawnień.  

W tym miejscu chcemy natomiast skupić się na przebiegu egzaminu konserwatorów. Traktuje o tym punkt 6.3.1 niniejszego dokumentu:

"6.3.1 Zasady dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów konserwatorów.
a. Czas trwania egzaminu łącznie tj. egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego: maksymalnie 3 godz.
b. Pytania egzaminacyjne podzielone są na zestawy. Kryterium podziału jest rodzaj urządzenia i zakres uprawnień.
c. Podczas egzaminu teoretycznego członkowie komisji zadają egzaminowanemu 10 pytań (6 dotyczących zagadnień technicznych, 4 ogólne).
d. Wynik egzaminu teoretycznego jest pozytywny, jeżeli kandydat odpowie prawidłowo na minimum 80% pytań.
e. Podczas egzaminu praktycznego członkowie komisji zadają egzaminowanemu 2 zadania praktyczne.
f.  Wynik egzaminu praktycznego jest pozytywny, jeżeli kandydat rozwiąże prawidłowo oba zadania."

Kolejnym ważnym dla kursantów punktem bezpośrednio dotyczącym zdawanego egzaminu  na konserwatora urządzeń dźwignicowych jest punk 6.4.:

 6.4. Wynik egzaminu kwalifikacyjnego
6.4.1. Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny łącznej egzaminu teoretycznego i praktycznego, a wynik przekazywany jest kandydatowi w terminie do 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.
6.4.2. Negatywny wynik egzaminu teoretycznego, który jest zdawany jako pierwszy jest równoznaczny z negatywnym wynikiem całego egzaminu; kandydat nie jest dopuszczony do egzaminu praktycznego.
6.4.3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat może ubiegać się o ponowne sprawdzenie kwalifikacji / certyfikację.

Oczywiście pozytywny wynik egzaminu w dużej mierze uzależniony jest od dobrego przygotowania - w tym od wyboru najlepszych szkoleniowców, którzy bazują na swoim długoletnim doświadczeniu i dzielą się nim z przyszłymi konserwatorami. Nasza firma szkoleniowa Awans B.H.P. dokłada wszelkich starań, by  nasi klienci byli jak najlepiej przygotowani. Dzięki temu możemy pochwalić się niemal 100%  zdawalnością. A to wszystko dzięki doskonałej kadrze szkoleniowej- grupie prawdziwych pasjonatów, którzy od wielu lat pracują w branży UTB.
Należy podkreślić, że uzyskane zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane są bezterminowo, a certyfikaty, w przypadku równoczesnego wnioskowania o sprawdzenie kwalifikacji i certyfikację, na okres 5 lat.             

Jeśli wciąż macie jakieś pytania czy wątpliwości dotyczące kursu dla konserwatorów UTB czy samego egzaminu, zapraszamy na naszą stronę oraz do kontaktu mailowego, telefonicznego czy za pomocą formularza . Z chęcią odpowiemy na Wasze pytania.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza