czwartek, 28 lipca 2016

Certyfikacja osób wykonujących czynności sygnalisty-hakowego - tematyka egzaminacyjna, wymagania, przebieg egzaminu


Certyfikacja osób wykonujących czynności sygnalisty-hakowego - tematyka egzaminacyjna, wymagania, przebieg egzaminu 


 

Firma Awans B.H.P. swoim klientom oferuje seminarium dla hakowego - sygnalisty.
Seminarium swym zakresem obejmuje:
·         charakterystykę haków;
·         podział i charakterystykę zawiesi;
·          konstrukcję cięgien i charakterystykę zawiesi cięgnowych;
·         opis zawiesi chwytnych, zaczepowych, chwytakowych, z lin stalowych, tekstylnych, łańcuchowych;
·         nośność zawiesi;
·         eksploatację zawiesi;
·         metody zawieszania ładunku
·         podstawowe zasady bhp dla hakowego.
Na seminarium kursanci zapoznają się również z organizacją prac przeładunkowych, co jest niezbędne w  pracy operatora  suwnicy, dźwigu czy żurawia. 
Osoby, którym zależy na certyfikacji swoich umiejętności, mogą podejść do egzaminu organizowanego przez UDT. Pod linkiem możecie zapoznać się z dokładnym programem certyfikacji osób wykonujących czynności sygnalisty-hakowego.
My zacytujemy najważniejsze punkty, z którymi warto zapoznać się przez podjęciem decyzji o przystąpieniu do egzaminu.
"5. OBOWIĄZKI OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH URZĄDZENIA TECHNICZNE
5.1 Sygnalista - hakowy
Sygnalista - hakowy odpowiada za:
a)zawieszanie i odczepianie ładunku do i od urządzenia ładunkowego dźwignicy oraz za użycie właściwego osprzętu dźwigowego i wyposażenia, zgodnie z zaplanowaną operacją ustawienia ładunku.
b) zainicjowanie zamierzonego ruchu dźwignicy i ładunku (jeśli ma to zastosowanie).
c) przekazywanie sygnału do operatora dźwignicy. (...)
8.3. Miejsce egzaminu, zakres wiedzy
8.3.1 Egzaminator / komisja egzaminacyjna po stwierdzeniu kompletności danych zawartych we wniosku uzgadnia z wnioskującym termin oraz miejsce egzaminu.
8.3.2 Egzamin kwalifikacyjny składa się z dwóch części - części teoretycznej oraz części praktycznej.
8.3.3 Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej – tematyka egzaminacyjna podana jest w załączniku nr 1 do niniejszego programu.
8.3.4 Egzamin teoretyczny może być przeprowadzony w siedzibie Oddziału terenowego UDT lub w innym miejscu uzgodnionym z wnioskodawcą. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie egzaminu pisemnego w formie testu wyboru.
8.3.5  Egzamin praktyczny jest przeprowadzany u wnioskodawcy, przy urządzeniu lub w oparciu o schematy/ tablice poglądowe czy eksponaty, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1.
8.3.6 Wnioskodawca zapewnia na czas egzaminu certyfikującego niezbędne pomieszczenia
do przeprowadzenia egzaminu teoretycznego (nie dotyczy, gdy egzamin teoretyczny jest prowadzony
w siedzibie Oddziału terenowego UDT) oraz wyposażenie i materiały specjalistyczne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego. Urządzenia techniczne muszą być sprawne i posiadać decyzję UDT zezwalającą na eksploatację.
8.4 Egzamin kwalifikacyjny
8.4.1 Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany jest zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia
i niniejszego programu.
8.4.2 Kandydat ubiegający się o certyfikację zobowiązuje się do nieujawnianie poufnych materiałów
egzaminacyjnych oraz nie uczestniczenia w nieuczciwych praktykach podczas egzaminu.
8.4.3 Egzamin kwalifikacyjny w części teoretycznej jest przeprowadzany w formie egzaminu testowego. Test składa się z 20 pytań. Zakres wymaganej wiedzy określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego programu.
8.4.4 Czas trwania egzaminu teoretycznego nie może być dłuższy niż iloczyn liczby pytań pomnożonej przez 2 minuty na 1 pytanie.
8.4.5 Egzamin z części praktycznej jest przeprowadzany przy urządzeniu lub w oparciu o schematy/ tablice poglądowe czy eksponaty, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1.
8.4.6 Podczas egzaminu praktycznego członkowie komisji zadają kandydatowi na certyfikowanego sygnalistę- hakowego 2 zadania praktyczne.
8.4.7 Czas trwania egzaminu teoretycznego i praktycznego dla kandydatów na certyfikowanego sygnalistę-hakowego wynosi maksymalnie 1,5 godziny. "
wniosek o certyfikację - sygnalista- hakowy - do pobrania na stronie UDT - kilk
 
 
W programie przywoływane jest odniesienie do załącznika nr1, zawierającego zakres wiadomości, które powinien znać kandydat ubiegający się o certyfikację.
Oto 11 podstawowych wytycznych:
"Sygnalista – hakowy
1. Znajomość przepisów prawnych.
2. Obowiązki i zadania hakowego wynikające z przepisów prawnych i norm.
3. Techniki zawieszania ładunków.
4. Osprzęt dźwignic oraz wyposażenie.
5. Techniki sygnalizacyjne.
6. Kody sygnalizacyjne.
7. Kierowanie ruchem dźwignicy.
8. Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport  ładunku przez otwory w stropach, praca w warunkach  kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych i głębokich wykopów.
9.  Warunki bezpiecznej pracy przy dźwignicach.
10. Zasady postępowania w przypadku awarii lub wypadku.
11. Ocena stanu technicznego zawiesi. "
Wszystkie zagadnienia szczegółowo omawiane są na naszym seminarium. Jeśli więc zdecydujesz się zdobyć uprawnienia hakowego-sygnalisty, koniecznie rozważ opcję ukończenia kursu przygotowawczego.
Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na pozytywne ukończenie egzaminu UDT. Zapraszamy!

4 komentarze:

  1. Do którego kursu uprawnienia na hakowego-sygnalistę są gratis?

    OdpowiedzUsuń
  2. ja robiłem wózki hdsa i suwnice i dostałem gratis hakowego dzwigniki i burty

    OdpowiedzUsuń
  3. ja dostałam za piękne oczy :D

    OdpowiedzUsuń