środa, 13 lipca 2016

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla operatorów UTB zgodnie z wytycznymi UDT - zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej


Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla operatorów UTB zgodnie z wytycznymi UDT - zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej 

Wczoraj pisaliśmy na temat tego, jak wygląda państwowy egzamin dla operatorów urządzeń transportu bliskiego - link . Dziś umieszczamy zestaw zagadnień, które obowiązują przyszłych operatorów i o które może zapytać komisja UDT.
Poniższy zestaw zagadnień egzaminacyjnych znajdziecie również pod linkiem    lub na stronie UDT .

Wszystkie zagadnienia omawiane są dokładnie podczas zajęć na kursach organizowanych przez naszą firmę szkoleniową. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Odwiedźcie też naszą stronę internetową  - znajdziecie tu szczegółowe informacje dotyczące kursów na operatorów m.in. wózków widłowych, ładowarek, żurawi, suwnic czy podestów.
Zapraszamy też do zakładki Materiały oraz na stronę naszego Instruktora Szymona Szporaka . Znajdziecie tam wiele niezbędnych informacji, które ułatwią Wam powtórkę materiału przed egzaminem UDT. 


wózek widłowy, hala szkoleniowa w Łodzi, Awans B.H.P.
 
 
"Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej w zależności od rodzaju i zakresu kwalifikacji - szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego / certyfikatu do obsługi
 

Zestawiona poniżej tematyka ujmuje zakres wiadomości, jaki powinien znać kandydat ubiegający się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi. Komisja egzaminacyjna w oparciu o podany zestaw zagadnień w czasie egzaminu formułuje pytania uzależnione od konkretnych rodzajów i typów urządzeń technicznych, o obsługę których ubiega się kandydat. 

1.    Znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi urządzeń. 

2.    Rodzaje urządzeń transportu bliskiego objęte zakresem uprawnienia.
3.    Udźwig (charakterystyka udźwigu).
4.    Pojęcie stateczności urządzenia.
5.    Budowa urządzeń.
6.    Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
7.    Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
8.    Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy , w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
9.    Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.
10. Współpraca z hakowymi i sygnalistami.
11. Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport ładunku przez otwory w stropach, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych i głębokich wykopów.
12. Zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych zasilanych gazem (LPG).
13. Warunki bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń."

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza