wtorek, 5 lipca 2016

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla konserwatorów UTB zgodnie z wytycznymi UDT - zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla konserwatorów UTB zgodnie z wytycznymi UDT - zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej 


We wcześniejszym wpisie zamieściliśmy zasady dotyczące przeprowadzania egzaminów konserwatorów transportu bliskiego.
Dziś postanowiliśmy zamieścić szczegółowy zakres wiedzy, którą kandydaci na konserwatorów dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych powinni sobie doskonale przyswoić. Oczywiście wszystkie te zagadnienia szczegółowo omawiane są i ćwiczone na kursach dla konserwatorów organizowanych przez naszą firmę Awans B.H.P.  Przypominamy, że organizujemy kursy dla:

·         konserwatorów wózków widłowych I WJO;

·         konserwatorów podestów I P;

·         konserwatorów żurawi przeładunkowych II Ż.

Poniżej zamieszczamy zestaw zagadnień egzaminacyjnych, które znajdziecie również pod linkiem lub w na stronie UDT .

" Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej w zależności od rodzaju i zakresu kwalifikacji - szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się  o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego / certyfikatu do konserwacji dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych 
Zestawiona poniżej tematyka ujmuje zakres wiadomości, jaki powinien posiadać kandydat na konserwatora. Komisja egzaminacyjna w oparciu o podany zestaw zagadnień powinna w czasie egzaminu formułować pytania uzależnione od konkretnych rodzajów i typów urządzeń technicznych, o których konserwację ubiega się kandydat.
Poniższe zagadnienia dotyczą kandydatów na konserwatorów odpowiednich kategorii urządzeń:
Zagadnienia ogólne związane z dozorem technicznym
1.    Postanowienia ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz innych przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych.
2.    Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
3.    Tryb postępowania przy obejmowaniu urządzeń technicznych dozorem.
4.    Rodzaje i terminy badań technicznych przeprowadzanych przez inspektorów dozoru technicznego i zakres czynności wykonywanych podczas tych badań.
5.    Sposób postępowania eksploatującego i konserwatora w razie zaistnienia niebezpiecznego uszkodzenia / nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzenia technicznego.
I.  Zespoły i elementy dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych
A. Część mechaniczna.
1.    Połączenia rozłączne oraz sposoby ich zabezpieczenia. Znaczenie połączeń rozłącznych w elementach urządzeń technicznych. Śruby pasowane i ich zastosowanie.
2.    Połączenia spawane i zgrzewane.
3.    Połączenia wpustowe, klinowe, kołkowe, wtłaczane, skurczowe.
4.    Tolerancje i pasowania.
5.    Rodzaje sprzęgieł stosowanych w dźwignicach i przenośnikach.
6.    Rodzaje przekładni mechanicznych stosowanych w dźwignicach i przenośnikach. Parametry charakterystyczne przekładni.
7.    Rodzaje lin stalowych, ich konstrukcja i sposoby mocowania końców lin.
8.    Rodzaje, budowa i zasada działania hamulców stosowanych w dźwignicach  i przenośnikach.
9.    Rodzaje ograniczników prędkości i urządzeń chwytnych.
10. Rodzaje uszczelnień: wałów, łożysk, korpusów przekładni.
11. Rodzaje elementów chwytających – wymagania norm i przepisów.
12. Łańcuchy stosowane jako cięgna nośne; łańcuchy napędowe.
13. Bębny i krążki linowe; sposoby łożyskowania.
14. Koła jezdne dźwignic; sposoby osadzenia i łożyskowania.
15. Rodzaje zabezpieczeń przeciwwiatrowych.
16. Schematy kinematyczne poszczególnych mechanizmów.
17. Rodzaje stalowych konstrukcji nośnych dźwignic.
18. Budowa i zasada działania stosowanych w dźwignicach ograniczników obciążenia.
19. Urządzenia kontrolujące poziome ustawienie żurawia samojezdnego, podestu ruchomego itp.
20. Znaczenie balastu i przeciwwagi .
21. Budowa i zasada działania wskaźnika udźwigu żurawia.
22. Zasady montażu wybranego urządzenia.
23. Zasady działania, naprawy i prawidłowej eksploatacji silników spalinowych do napędu wózków jezdniowych podnośnikowych.
24. Budowa i zasada działania mechanizmu podnoszenia wybranego urządzenia.
25. Przejścia i dojścia do urządzeń technicznych oraz w ich obrębie; dopuszczalne odległości poziome i pionowe.
26. Stosowane rodzaje zaworów hydraulicznych.
27. Rodzaje i zastosowanie pomp, silników i siłowników hydraulicznych.
28. Schematy napędu i sterowania hydraulicznego poszczególnych mechanizmów.
29. Stosowane rodzaje zaworów pneumatycznych.
30. Rodzaje i zastosowanie pomp, silników i siłowników pneumatycznych.
31. Schematy napędu i sterowania poszczególnych mechanizmów.
B. Część elektryczna.
1.    Rodzaje trójfazowych silników asynchronicznych; budowa i cechy trójfazowych silników asynchronicznych; zabezpieczenia silników.
2.    Charakterystyki regulacyjne silników pierścieniowych. Sterowanie prędkością obrotową silnika pierścieniowego; rodzaje hamowań elektrycznych.
3.    Sterowanie pośrednie i bezpośrednie.
4.    Układy sterowania stosowane w dźwignicach i przenośnikach.
5.    Układy z bezstopniową regulacją prędkości.
6.    Sterowanie bezprzewodowe.
7.    Rozmieszczenie aparatury elektrycznej.
8.    Zabezpieczenia stosowane w instalacjach elektrycznych.
9.    Zasilanie energią elektryczną.
10. Konserwacja, ładowanie i wymiana pakietów akumulatorowych w wózkach jezdniowych podnośnikowych.
11. Styczniki, przekaźniki, oporniki; zastosowanie w układach napędu i sterowania.
12. Wał elektryczny.
13. Ochrona przeciwporażeniowa.
14. Rodzaje, budowa i zasada działania łączników bezpieczeństwa.
15. Zabezpieczenia przed samoczynnym uruchomieniem w przypadku zaniku i powrotu napięcia.
16. Rodzaje urządzeń stosowanych przy konserwacji aparatury elektrycznej.
17. Omówić działanie układu elektrycznego na podstawie schematu.
18. Zakres czynności konserwacyjnych przy wyposażeniu elektrycznym.
19. Czynności przygotowawcze konserwatora części elektrycznej przed wykonaniem prac konserwacyjnych przez konserwatora części mechanicznej.
20. Omówić obwód bezpieczeństwa wybranego urządzenia.
21. Pomiary elektryczne.
II.  Część praktyczna egzaminu obejmować będzie zagadnienia związane z czynnościami konserwatora, a w szczególności:
1.    Weryfikacja stanu technicznego.
2.    Kryteria stopnia zużycia i poprawności działania.
3.    Sposób przeprowadzania wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów.
4.    Działania związane z konserwacją poszczególnych zespołów, elementów, urządzeń zabezpieczających itp.
5.    Sposób postępowania w różnych możliwych do wystąpienia stanach awaryjnych urządzenia.
6.    Sposób sprawdzania poprawności działania i regulacja elementów i urządzeń zabezpieczających.
7.    Czynności podczas zmiany wersji montażowej urządzeń takich jak żurawie wieżowe, podesty ruchome itp.
8.    Czynności i obowiązki wynikające ze zmiany miejsca eksploatowania urządzenia wymagającego demontażu i ponownego montażu.
9.     Przykłady najczęściej spotykanych usterek eksploatacyjnych i sposoby ich usuwania."
 Materiały z opracowaniem poszczególnych zagadnień znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce "Materiały" -  "Zagadnienia na egzamin UDT na konserwatora wózków widłowychi ładowarek teleskopowych I WJK"  oraz na stronie naszego Instruktora Szymona Szporaka

Zapraszamy!
Awans B.H.P., firma szkoleniowa z Łodzi
 

2 komentarze:

  1. Czy to czerwony samochód auto szkoły Bajon?:) robiłem tam prawko na C :)

    OdpowiedzUsuń
  2. Bardzo fajne, szczegółowe szkolenie, widzę, że jest tu wszystko, od siłowników pneumatycznych po weryfikacje stanu technicznego i inne. Warte polecenia.

    OdpowiedzUsuń