niedziela, 3 lutego 2019

Resurs - co to jest i jak go obliczyć?


Resurs - co to jest i jak go obliczyć?


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wprowadziło kilka zasadniczych zmian, o których pisaliśmy we wcześniejszych postach oraz w artykule "Nowe przepisy w sprawie urządzeń podlegających pod UDT – rozporządzenie obowiązuje od 6 grudnia 2018" (link)

 Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu. 


Resurs - definicja

Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to:  

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Co jeszcze na temat resursu mówi rozporządzenie? Ustawodawca przewidział sytuację, w której eksploatujący urządzenie transportu bliskiego nie będzie znał historii eksploatacji urządzenia (brak rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn niezależnych od eksploatującego), a w  związku z tym  jego resursu. Ma on wówczas obowiązek określić go na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej". Ponadto w przypadku przekroczenia resursu UTB eksploatujący ma obowiązek przeprowadzenia oceny stanu technicznego urządzenia lub zlecenie jej przeprowadzenia. Po wykonaniu oceny stanu technicznego urządzenia po przekroczeniu jego resursu eksploatujący musi złożyć wniosek o wykonanie badania doraźnego eksploatacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Resurs w praktyce czyli jak obliczyć resurs i jakie mogą pojawić się kłopoty

Pojęcie resursu oraz pojawiające się w rozporządzeniu zalecenie określenia resursu na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej" może wzbudzać w eksploatujących UTB pewien niepokój wynikający z braku precyzyjnych wytycznych. Urząd Dozoru Technicznego przychodzi z pomocą wszystkim właścicielom urządzeń technicznych i na swojej stronie opublikował poradnik "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" (do pobrania na stronie https://www.udt.gov.pl/wazne/przewodnik-dla-utb )

W poradniku znajdziemy między innymi informację, że pojęcie resursu dotyczy tylko tych urządzeń, "których projektowanie ustrojów nośnych opiera się na określaniu trwałości zmęczeniowej ustroju nośnego na podstawie założonej liczby cykli pracy i stanu obciążenia"[1]

UDT zaleca, aby eksploatujący na bieżąco kontrolował stopień wykorzystania resursu UTB, zadbał o prawidłowe oszacowanie resursu dla danego urządzenia (adekwatnie do eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem) oraz "zapewnił nowy bezpieczny okres pracy urządzenia po osiągnięciu swojego resursu."

Aby prawidłowo określić stopień wykorzystania resursu urządzenia eksploatujący powinien na bieżąco prowadzić odpowiedni rejestr warunków eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów. Te ostatnie mogą bowiem osiągnąć swój resurs w różnych terminach.

Zgodnie z rozporządzeniem w momencie osiągnięcia przez urządzenie resursu, musi ono przejść najpierw przegląd specjalny wraz z udokumentowaniem przeprowadzonych czynności, a następnie remont kapitalny realizujący zalecenia zawarte w dokumentacji z przeglądu specjalnego.

W dokumencie "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" znajdziemy również zalecenia, jak prowadzić rejestrację warunków eksploatacji UTB. Ponadto na stronie https://www.udt.gov.pl/wazne/przewodnik-dla-utb UDT zamieściło przykładowe arkusze  wyznaczania stopnia wykorzystania resursu jak również protokoły przeglądów specjalnych UTB. 

Więcej na temat rozporządzenia przeczytacie również na blogu https://wozek-instruktor.blogspot.com/2018/12/nowe-rozporzadzenie-ministra.html

Zapraszamy![1] Wytyczne UDT  dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego Strona 44 z 146

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza