wtorek, 26 lutego 2019

Najczęściej identyfikowane zagrożenia dla podestów ruchomych przejezdnych


Podesty ruchome przejezdne, podobnie jak wózki jezdniowe i inne urządzenia transportu bliskiego, podlegają pod dozór techniczny. Jak możemy przeczytać na stronie UDT:


"Dozór techniczny to określone ustawą działania zmierzające do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu."

W dzisiejszym wpisie przedstawimy listę najczęściej identyfikowanych zagrożeń dla podestów ruchomych przejezdnych, opracowaną przez udt i opublikowaną na stronie:
Najczęściej identyfikowane zagrożenia dla podestów ruchomych przejezdnych


Opracowana przez UDT  lista najczęściej identyfikowanych zagrożeń dla podestów ruchomych przejezdnych   powstała w oparciu o analizę rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Zgodnie z paragrafem 9 rozporządzenia jednym ze źródeł zagrożeń są nieoznaczone bądź też oznaczone jedynie w języku obcym elementy sterownicze podestu. Potencjalne zagrożenie stanowią również przyciski wystające ponad obudowę oraz dźwignie sterujące pozbawione elementów ochronnych, które mogą zostać przypadkowo uruchomione, np. przez potrącenie.

Kolejnym źródłem zagrożenia może być niezastosowanie mechanizmu blokady jednoczesnego sterowania z dwóch stanowisk oraz urządzeń do awaryjnego zatrzymywania na platformie roboczej podestu ruchomego sterowanego jedynie z dolnego stanowiska.

Ponadto UDT do najczęstszych  zagrożeń związanych z użytkowaniem podestów ruchomych przejezdnych zalicza, zgodnie z kolejnymi paragrafami rozporządzenia:

- "Połączenie z masą aparatów obwodu sterowego innych niż cewki styczników i elektrozaworów lub brak ich połączenia z masą."

- "Wylot spalin skierowany w stronę operatora."

- "Układ poziomowania platformy roboczej lub teleskopowania wysięgnika realizowany pojedynczym łańcuchem lub liną - brak urządzenia zabezpieczającego przechylenie się platformy w przypadku pęknięcia liny lub łańcucha."

- "Układ sterowania pośredniego elektrycznego, w którym każdy ruch jest odłączany tylko jednym elektrozaworem, a wyłącznik awaryjny wyłącza tylko obwód sterowania elektrozaworami. W razie zacięcia się elektrozaworu wyłączenie jest niemożliwe."
Szkolenie na podesty ruchome przejezdne

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień na podesty kategorii I P zapraszamy na szkolenia dla operatorów podestów ruchomych z egzaminem UDT. Szkoleni organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz w miejscy wyznaczonym przez klienta na terenie całej Polski. Naszym atutem jest doświadczona i profesjonalna kadra szkoleniowa, będąca  gwarancją jak najwyższego poziomu  prowadzonych szkoleń. Zapewniamy atrakcyjne ceny oraz kompleksową organizację egzaminu. Szczegóły oferty na stronie:


Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza