poniedziałek, 18 lutego 2019

Jak wygląda szkolenie z obsługi urządzeń transportu bliskiego?


Jak wygląda szkolenie z obsługi urządzeń transportu bliskiego?


Wielokrotnie podkreślaliśmy, że wszystkie nasze szkolenia z obsługi urządzeń transportu bliskiego zakończone są egzaminem UDT i w pełni realizują program zatwierdzony przez UDT.  Dziś przygotowaliśmy dla Was krótki opis przebiegu szkoleń dla operatorów UDT.


Jak wyglądają szkolenia dla operatorów UDT?


Celem wszystkich naszych szkoleń dla operatorów urządzeń transportu bliskiego, a więc:

- wózków widłowych

- podestów

- suwnic

- żurawi

- dźwigów towarowo-osobowych

jest przekazanie ich uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie zasad obsługi danego urządzenia technicznego.

Kto może prowadzić szkolenia z obsługi UTB?

Zgodnie z wytycznymi UDT zawartymi w dokumencie "Minimalne wymagania dotyczące programów szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi  urządzeń transportu bliskiego (UTB)", dostępnego pod linkiem, wykładowcą może być osoba posiadająca "wiedzę teoretyczną z zakresu szkolenia", zaś instruktorem, a więc osobą prowadzącą zajęcia praktyczne, osoba "posiadająca kwalifikacje potwierdzone przez UDT zaświadczeniem kwalifikacyjnym w grupie, kategorii i zakresie - rodzaju urządzenia odpowiedniego dla zakresu szkolenia".

Nasza kadra szkoleniowa składa się  tylko i wyłącznie z wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów - posiadających bogate doświadczenie zawodowe i przygotowanie pedagogiczne. Dzięki temu zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne prowadzone są w przystępny i zrozumiały dla kursantów sposób, z położeniem akcentu na indywidualne podejście do każdego uczestnika szkolenia.

Zajęcia praktyczne - podstawowe warunki i zasady bhp

Podstawą zajęć praktycznych są sprawne urządzenia techniczne - stosownie do rodzaju szkolenia: wózki widłowe, żurawie, suwnice, podesty czy dźwigi towarowo-osobowe. Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania dozoru technicznego oraz wymagania  bhp.

Tematyka szkolenia z obsługi UTB - programy zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych

Szczegółową tematykę szkolenia zawierają poszczególne programy dla danego rodzaju szkolenia, które muszą zostać zatwierdzone przez UDT.  Wśród poruszanych zagadnień nie może zabraknąć wiedzy na temat dozoru technicznego i zakresu jego działań, budowy danego urządzenia transportu bliskiego, podstawowych pojęć (takich jak udźwig, grupa natężenia pracy, stateczność urządzenia), zastosowanych mechanizmów oraz zasad ich działania, wyposażenia elektrycznego, urządzeń zabezpieczających, zasad prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzenia, warunków bezpiecznej pracy czy sposobu postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku.

Każde szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Dodatkowo nasza oferty zawiera możliwość skorzystania z dodatkowych godzi zajęć praktycznych w stałej cenie szkolenia.

Szkolenia z obsługi UBT

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą szkoleń UDT zachęcamy do zapoznania się z jej szczegółami na naszej stronie internetowej- link.

 Gwarantujemy najwyższą jakość usług i atrakcyjne ceny. Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza