wtorek, 12 lutego 2019

Podesty ruchome przejezdne - co powinieneś wiedzieć przed przystąpieniem do zakupu?


Podesty ruchome przejezdne - co powinieneś wiedzieć przed przystąpieniem do zakupu?


Podesty znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i gospodarki. Mogą być przystosowane zarówno do pracy na otwartym powietrzu, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.   Mogą być wykorzystywane do przeprowadzania prac konserwacyjnych elewacji budynków, naprawy oświetlenia ulicznego czy linii energetycznych, przycinki drzew, montażu reklam, a nawet akcji ratunkowych.  Zanim zdecydujemy się na zakup podestu, powinniśmy zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat użytkowania tego typu urządzeń transportu bliskiego.


Co to jest podest ruchomy przejezdny?

Podesty możemy podzielić na dwie podstawowe kategorie: podesty ruchome przejezdne, do których obsługi potrzebne są uprawnienia I P oraz podesty ruchome, do których obsługi musimy posiadać uprawnienia II P. Do pierwszej grupy, a więc podestów ruchomych przejezdnych zaliczamy podesty wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe oraz przewoźne.  Do drugiej grupy należą podesty wiszące, masztowe oraz stacjonarne.

Udzielając odpowiedzi na pytanie, co to jest podest ruchomy przejezdny należ powołać się na normę PN-EN 280, według której  podest ruchomy przejezdny to maszyna przejezdna składająca się z platformy roboczej, elementów sterowniczych, wysięgnika i podwozia - przeznaczona jest do wykonywania prac na platformie roboczej, mającej możliwość zmiany położenia. Osoby mogą wejść i zejść z platformy jedynie w określonym położeniu dostępu.

Warto pamiętać, że podestami przejezdnymi mogą być wszystkie podesty, pod warunkiem, że posiadają mechanizm jazdy.

Podesty ruchome przejezdne a UDT

Podesty ruchome przejezdne podlegają pod dozór techniczny -  objęte są pełną formą dozoru technicznego, co oznacza m.in. konieczność przeprowadzenia  badań odbiorczych oraz przeprowadzania badań  okresowych raz w roku, jak również obowiązek posiadania uprawnień UDT przez osoby przystępujące do ich obsługi czy konserwacji.

Ale zacznijmy od początku. Jako że podesty ruchome przejezdne podlegając pod dozór techniczny, właściciel urządzenia ma obowiązek zgłosić podest  do właściwego terenowo oddziału UDT, a z jego eksploatacją musi zaczekać do momentu otrzymania decyzji na jego użytkowanie. Jak już wyżej wspomnieliśmy, użytkownik urządzenia ma również obowiązek zapewnienia obsługi i konserwacji podestu przez osoby ze stosownymi kwalifikacjami. Wszelkie naprawy i przeróbki powinien uzgadniać z organami dozoru technicznego.

Przeglądy konserwacyjne podestów ruchomych przejezdnych powinny być wykonywane co 30 dni, zaś nie rzadziej niż co 12 miesięcy należy sprawdzić przez oględziny stan konstrukcji nośnej podestu (w tym połączeń spawanych, rozłącznych) oraz instalacji ochrony przeciwporażeniowej.

Szkolenia na operatorów podestów ruchomych przejezdnych oraz na konserwatorów podestów

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje, bądź też jesteś właścicielem podestu i chcesz podnieść kwalifikacje swoich pracowników, zapraszamy na nasze szkolenia na operatorów podestów ruchomych przejezdnych oraz na kurs dla konserwatorów podestów.  Szkolenia zakończone są egzaminem UDT, a pozytywny wynik z egzaminu to zdobycie uprawnień ważnych na terenie całej Polski. Szczegóły dotyczące szkoleń pod linkami:Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza