środa, 20 lutego 2019

Pomiary elektryczne urządzeń transportu bliskiego w świetle nowych przepisów


Pomiary elektryczne urządzeń transportu bliskiego w świetle nowych przepisów


Nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego zawiera między innymi paragrafy odnoszące się do badań elektrycznych, które należy przeprowadzać w urządzeniach transportu bliskiego wyposażonych w aparaty elektryczne. Jakie informacje na ten temat możemy znaleźć w przywołanym dokumencie?


Jak często należy przeprowadzać pomiary elektryczne w urządzeniach transportu bliskiego?

 Pargraf 6 omawianego rozporządzenia odnosi się do urządzeń transportu bliskiego wyposażonych w aparaty elektryczne. Zgodnie z tym paragrafem pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, w tym obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, powinny być wykonywane nie rzadziej niż:

"a) raz w roku - dla urządzeń:

 - pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem, z wyziewami żrącymi, 

- pracujących na otwartym powietrzu,

 - służących do przemieszczania osób,

b) raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a;".

Natomiast pomiary rezystancji uziemień roboczych i odgromowych, jak również ochrony przeciwporażeniowej, powinny być wykonywane nie rzadziej niż:

"a)  raz w roku - dla urządzeń:

- pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności, gorących lub z wyziewami żrącymi,

  - służących do przemieszczania osób,

b) raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a. (…)"

Pomiary te powinny być wykonane z uwzględnieniem zaleceń zawartych w instrukcji eksploatacji producenta oraz norm przedmiotowych. Ponadto należy pamiętać, o czym przypomina UDT w dokumencie "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" (link) , że na skutek niekorzystnych warunków środowiskowych, w których eksploatowane jest dane urządzenie techniczne, może zajść konieczność częstszego przeprowadzania pomiarów elektrycznych.

Kolejny punkt rozporządzenia przewiduje obowiązkowe pomiary elektryczne również  w przypadku wprowadzenia zmian bądź też wykonania prac w instalacji elektrycznej UTB montowanych w miejscu pracy, jak również "w przypadku, gdy stan izolacji, rezystancji uziemień lub ochrony przeciwporażeniowej uległ pogorszeniu lub gdy wystąpiły uszkodzenia tej instalacji. "

Na koniec należy pamiętać, że fakt wykonania pomiarów elektrycznych urządzeń musimy odnotować w dzienniku konserwacji urządzenia.

Pomiary elektryczne UTB

Osoby odpowiedzialne w firmie za stan techniczny urządzeń transportu bliskiego zachęcamy do skorzystania z naszej usługi przeprowadzania pomiarów elektrycznych UTB - wózków widłowych, podestów, suwnic, żurawi i innych.  Dzięki naszym doświadczonym pracownikom realizacja obowiązków nałożonych rozporządzeniem na właścicieli urządzeń technicznych będzie zdecydowanie szybsza i przyjemniejsza. Szczegóły pod linkiem:


Zapraszamy już dziś!

1 komentarz:

  1. Faktycznie sama elektryka jest niezwykle ważna i ja się niestety, ale na tych kwestiach nie znam. Dlatego właśnie jak chciałem wykonać u siebie w domu niezbędne pomiary elektryczne to wtedy firma http://pomiary-szczecin.pl/ zrobiła je dla mnie.

    OdpowiedzUsuń