niedziela, 21 maja 2017

Zmiany dotyczące zakresu posiadanych kwalifikacji do obsługi urządzeń wymaganych przy pracach budowlanych i drogowych

Zmiany dotyczące zakresu  posiadanych kwalifikacji do obsługi urządzeń wymaganych przy pracach budowlanych i drogowych


Od 1 kwietnia 2017 roku w życie weszło Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. poz. 134 dotyczące zakresu  kwalifikacji, które należy uzyskać do obsługi urządzeń wymaganych przy pracach budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263). 
Dokładnych informacji na temat wprowadzonych zmian oraz wiążących się z nimi korzyściami szukajcie na zaprzyjaźnionym blogu pod linkiem - Zmiany w uzyskiwaniu uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych, zaś wszystkich zainteresowanych informacjami na temat szkoleń UDT, dzięki którym można zdobyć stosowne uprawnienia, odsyłamy pod link.
Poniżej zamieszczamy zestawienie dotyczące maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowalnych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu (załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznie 2017 r. (poz. 134)).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza