czwartek, 11 maja 2017

Eksploatacja i naprawa wózków jezdniowych, podestów, żurawi i innych utb

Eksploatacja i naprawa wózków jezdniowych, podestów, żurawi i innych utb


Każdemu właścicielowi urządzeń transportu bliskiego oraz  operatorowi wózka widłowegopodestu ruchomego, czy też żurawia zależy na tym, aby sprzęt   pracował jak najdłużej i jak najefektywniej. Szczeciński oddział UDT przychodzi z pomocą wszystkim tym, którzy związani są z wytwarzaniem, naprawą oraz eksploatacją urządzeń transportu bliskiego.  Wybrane zagadnienia z zakresu wytwarzania, modernizacji i eksploatacji UTB zostaną poruszone podczas zbliżającej się konferencji organizowanej w Szczecinie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. Więcej informacji znajdziecie pod linkiem
 
 
Program ramowy  możecie znaleźć również na stronie UDT:

"Podczas konferencji zaprezentowane będą m.in. następujące zagadnienia:
 • Współczesny kierunek rozwoju UDT w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń
 • Modernizacja podestów ruchomych samojezdnych pod kątem sterowania radiowego wg normy: PN-EN 280 Podesty ruchome przejezdne: obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa, bezpieczeństwo, badania i próby
 • Współpraca dźwignic z koszem na przykładzie żurawi budowlanych
 • Bezpieczeństwo czynne i bierne podczas eksploatacji wózków jezdniowych
 • Współczesne metody obliczeniowe stateczności żurawi przeładunkowych przy pomocy programu WIN TRAILER zgodnie z normą PN-EN 12999 Dźwignice. Żurawie przeładunkowe
 • Wprowadzenie do eksploatacji podestów ruchomych załadowczych zamontowanych na pojazdach
 • Weryfikacja prawidłowości montażu podestu wg wymagań normy PN-EN 1756-1
 • Zakres dołączanej dokumentacji zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
 • Przykładowe rozwiązania systemów zabezpieczających na podstawie podestów przejezdnych firmy GENIE
 • Innowacyjne rozwiązania w budowie żurawi wieżowych (budowlanych).
 • Zabezpieczenia i sterowanie na przykładzie rozwiązań żurawi firmy PEINER
 • Bezpieczeństwo dźwignic. Wybrane aspekty oceny ryzyka. Problemy z terminologią
 • Współpraca wózków jezdniowych z koszem. Wymagania prawne
 • Eksploatacja urządzeń w warunkach kolizyjnej lokalizacji na placach budowy"
 
Osoby, które wezmą udział w konferencji, zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi wrażeniami.
 
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza