środa, 14 września 2016

Konserwacja hds - jak często?

Konserwacja hds - jak często?


W jednym z wcześniejszych postów odpowiadaliśmy na pytania dotyczące HDS-ów. Takie pytania  jak:
Co to jest żuraw przenośny?
- Co to jest żuraw przeładunkowy?
- Co to jest żuraw HDS?
- Co to jest żuraw samojezdny?
nie powinny  już więc  stanowić dla Was żadnego kłopotu. Dziś poruszymy kolejną ważną kwestię, a mianowicie zajmiemy się pytaniem:  konserwacja hds - jak często należy ją wykonywać?

HDS , Awans B.H.P.

 

Konserwacja hds - jak często?


Pamiętajmy, że do obowiązków konserwującego należy przede wszystkim przestrzeganie instrukcji eksploatacji, bieżące usuwanie usterek oraz przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych w określonych terminach i w zakresie wskazanym w instrukcji eksploatacji. Nie rzadziej niż co 12 miesięcy konserwator powinien sprawdzić konstrukcję nośną, tor jezdny dźwignic szynowych oraz instalację ochrony przeciwporażeniowej. Wszystkie czynności powinny znaleźć potwierdzenie w dzienniku konserwacji w postaci wpisu zawierającego datę oraz podpis konserwatora. 

Te wszystkie obowiązki nakłada na konserwatora UTB, w omawianym przypadku operatora żurawia przenośnego (HDS),  prawo. Obowiązujące przepisy prawne regulują terminy przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych . Przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o ile wytwórca nie określa inaczej. Poniżej zestawienie terminów przeglądów:
  • żurawie z napędem ręcznym  - termin przeglądu konserwacyjnego co 90 dni;
  • żurawie samojezdne, wieżowe, szybkomontujące żurawie przewoźne, żurawie szynowe - termin przeglądu konserwacyjnego co 30 dni,
  • żurawie przenośne, przewoźne inne niż szybkomontujące i żurawie stacjonarne - termin przeglądu konserwacyjnego co 60 dni. 


 Wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu żurawi oraz konserwacji UTB, zapraszamy na nasze kursy. Szczegóły znajdziecie pod linkiem  i na stronie. Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza