czwartek, 8 września 2016

Co to jest żuraw przenośny? Co to jest żuraw przeładunkowy? Co to jest żuraw HDS? Co to jest żuraw samojezdny


Co to jest żuraw przenośny? Co to jest żuraw przeładunkowy? Co to jest żuraw HDS? Co to jest żuraw samojezdny?


Jak wygląda żuraw i do czego służy, każdy z nas mniej więcej wie. Problem pojawia się wraz z przymiotnikami umieszczanymi przy  słowie kluczowym. Bowiem już nie dla każdego  jasne jest, co to jest żuraw samojezdny, co to jest żuraw przenośny, co to jest żuraw przeładunkowy, a co to jest żuraw HDS. A może wszystkie te pojęcia oznaczają to samo?

żuraw HDS
 
Zacząć należy od tego, że podstawowymi charakterystycznymi cechami każdego żurawia są: wyposażenie w wysięgnik oraz możliwość obrotu. Żurawie dzielimy na żurawie ogólnego przeznaczenia oraz tzw. żurawie leśne - do przeładunku drewna. A teraz przejdźmy do definicji poszczególnych pojęć, które pojawiły się w postawionych wyżej pytaniach.

Co to jest żuraw samojezdny?

 

Żuraw samojezdny - żuraw, który może być wyposażony w wysięgnik (wieże z wysiegnikiem) i w stanie obciążonym lub nieobciążonym przemieszczać się bez jezdni, zachowując swoją stateczność pod wpływem siły ciężkości. [Norma PN- 96/M-45000]

 

Co to jest żuraw przenośny?


Żuraw przenośny – żuraw, którego można przenosić z samochodu na samochód;

Co to jest żuraw przeładunkowy?


Żuraw przeładunkowy - żuraw o napędzie mechanicznym, złożony z kolumny obracającej się w podstawie i układu wysięgnikowego osadzonego na szczycie kolumny; żuraw jest zazwyczaj instalowany na pojeździe (także przyczepie) i przeznaczony do załadunku i wyładunku tego pojazdu. [NORMA PN-EN 12999];

Co to jest żuraw HDS?


HDS (Hydrauliczny Dźwig Samochodowy) – nazwa, którą użył w latach 80-tych polski producent żurawi przeładunkowych.

 
 

Mamy nadzieję, że pomogliśmy rozwiązać problematyczną kwestię stosowanego w branży nazewnictwa. Po więcej informacji na temat żurawi zapraszamy na kurs na żurawiaprzenośnego przeładunkowego HDS  - uprawnienia UDT II Ż oraz na stronę

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza