niedziela, 21 sierpnia 2016

Programy szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych

Programy szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych

 
Zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym, firmy szkoleniowe programy szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych (podobnie zresztą jak programy szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego) powinny uzgadniać z UDT:

"Art. 37. Do zakresu działania UDT należy: (...)
14) uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne"
Szczegółowe wymagania dotyczące programów szkoleń znajdziecie pod linkiem udostępnionym przez UDT . Poniżej zamieszczamy jedynie godzinowy program zajęć teoretycznych i praktycznych.


Zamieszczony program zawiera jedynie minimalne wymagania, jakie firmy szkoleniowe muszą zrealizować w swoich programach szkoleniowych. Przypominamy, że jednym z atutów oferty Awans B.H.P. jest nieograniczona liczba godzin praktycznych - kursanci mają dostęp do naszego  sprzętu, na którym bez ograniczeń czasowych  mogą ćwiczyć swoje umiejętności. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową dla przyszłych konserwatorów UTB.

1 komentarz: