piątek, 26 sierpnia 2016

Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych przejezdnych - publikacja w miesięczniku "Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”

Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych przejezdnych

publikacja w miesięczniku "Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”

 
 
 
Niejednokrotnie pisaliśmy o tym, że naszi Instruktorzy swoją pracę traktują nie tylko jako zawód, ale również, a może przede wszystkim, jako ogromną pasję. Swoją wiedzą z chęcią dzielą się na  szkoleniach, jak również na swoich blogach. Dziś mamy przyjemność pochwalić się publikacją w branżowym miesięczniku "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka", które ukazuje się już od 1971 r. Jak możemy przeczytać na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,:
 
„Bezpieczeństwo Pracy” jest miesięcznikiem, który  prezentuje naukowe podstawy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Czasopismo ma charakter  interdyscyplinarny; popularyzuje dziedziny wiedzy, obejmujące nauki techniczne, medyczne, biologiczne, chemiczne i społeczne. Zagadnienia popularyzowane w miesięczniku to przede wszystkim: możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy, podstawowe zagrożenia zdrowia i życia pracowników, skutki zagrożeń, sposoby minimalizowania tych zagrożeń lub zapobiegania im oraz prawne i ekonomiczne aspekty ochrony pracy."
 
 Nasz Instruktor Szymon Szporak dołączył do szacownego grona Autorów publikacji tego uznanego pisma branżowego. W sierpniowym numerze miesięcznika znajdziecie jego artykuł pt.: "Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych przejezdnych". Na stronie CIOP znajdziecie poniższą recenzję publikacji:
Przedmiotem artykułu jest bezpieczeństwo w pracy w odniesieniu do operatorów podestów oraz osób znajdujących się w pobliżu miejsca wykonywanych zadań. Autor tekstu omawia poszczególne czynności związane z podstawowymi obowiązkami operatora pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Swoją uwagę skupia na procesie kontroli stanu technicznego urządzenia oraz mechanizmów zabezpieczających, będących decydującym czynnikiem minimalizującym ryzyko wypadku. Jako że ponad 90% wypadków wynika ze złej eksploatacji, celem artykułu jest zwiększenie świadomości osób zaangażowanych w proces użytkowania podestów. Wysoki poziom świadomości  –  operatorów i właścicieli podestów, współpracowników, pracowników służby bhp oraz kierowników odpowiedzialnych za technologię pracy –  jest kluczem do zachowania bezpieczeństwa i wyeliminowania wypadków.
 

Zapraszamy do lektury całego artykułu, który znajdziecie w sierpniowym wydaniu "Bezpieczeństwa Pracy - Nauka i Praktyka".

 


 


4 komentarze: