poniedziałek, 28 października 2019

Hakowce i bramowce - kiedy muszą zostać wycofane z eksploatacji?


Hakowce i bramowce - kiedy muszą zostać wycofane z eksploatacji?

Zarówno hakowce jak i bramowce należą do grupy dźwigników przemysłowych o ruchu nieprostoliniowym montowanych na pojeździe. W Urzędzie Dozoru Technicznego rejestrowane są jako dźwigniki przemysłowe. Ich obsługą mogą zajmować się osoby, które odbędą odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Jeśli chodzi o konserwację, samo szkolenie nie wystarczy - konserwator dźwigników musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez UDT. Jest ono potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania odpowiedzialnego zawodu konserwatora UDT.  To właśnie on dba o dobry  stan  urządzenia (usuwa usterki i wszelkie nieprawidłowości w działaniu dźwignika) oraz decyduje o tym, kiedy ze względów bezpieczeństwa należy wyłączyć dźwignik z eksploatacji. Kiedy należy wycofać dźwignik z eksploatacji?


Konserwator decyzję o wycofaniu danego dźwignika z eksploatacji może podjąć w kilku przypadkach. Jak możemy przeczytać w książce Juliusza Piaseckiego "Dźwigniki montowane na pojeździe - hakowce i bramowce" do takich sytuacji należy wykrycie:

 - pęknięć na konstrukcji nośnej;

-  obluzowań  połączeń ramy głównej z ramą podwozia;

-  samoczynnego opadania siłowników hydraulicznych;

-  gwałtownego ubytku oleju hydraulicznego w układzie;

-  zatoru przepływu oleju hydraulicznego w układzie;

-  zbytnich luzów na połączeniach rozłącznych;

 - uszkodzeń/pęknięć/zniszczeń/wgnieceń przewodów hydraulicznych;

-  utrzymującej się w układzie wysokiej temperatury oleju hydraulicznego przekraczającej wartość ustaloną przez producenta;

-  uszkodzenia haka (zaczepu), łańcuchów.

Konserwator taką decyzję  może również podjąć w przypadku  nieuzasadnionych przerw w pracy urządzenia bądź całkowitej awarii lub niewłaściwego działania któregokolwiek urządzenia zabezpieczającego.

 Również brak wymaganych znaków bezpieczeństwa lub znaków oznaczenia funkcji na przyrządach  wiąże się z koniecznością wydania przez konserwatora takiej decyzji.  

Szkolenie na konserwatora dźwigników przemysłowych - hakowców i bramowców


Zapraszamy na profesjonalne szkolenia na konserwatorów dźwigników przemysłowych - hakowców i bramowców. Szkolenie zakończone jest egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia na konserwatora dźwigników. Kurs organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na życzenie klienta na terenie jego firmy.  Dzięki naszej doświadczonej kadrze szkoleniowej przygotowanie do egzaminu UDT będzie zdecydowanie prostsze. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-konserwatorow/

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza