niedziela, 3 listopada 2019

DOR zawiesi - jak obliczyć, kiedy zmniejszyć jego wartość?

DOR zawiesi - jak obliczyć, kiedy zmniejszyć jego wartość?

DOR czyli Dopuszczalne Obciążenie Robocze to nic innego jak maksymalna masa ładunku podawana w tonach bądź kilogramach, stanowiąca dopuszczalne obciążenie dla zawiesia podczas jego normalnej eksploatacji. Dla zawiesi jednocięgnowych i wielocięgnowych DOR  podaje się dla pracy prostej i opasania.
Na dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi wpływ ma sposób uchwycenia ładunku - a więc m.in. wartość kątów rozwarcia cięgien - wartość kąta α i kąta β.
W zależności od warunków pracy możemy mieć dwie sytuacje:
Kąt  α, który występuje pomiędzy zawiesiami mieści się w przedziale od  0° do 90°, co zgodnie z założeniem α= 2 * β, oznacza, iż kąt β mieści się w przedziale od 0° do 45°.
Druga sytuacja, to ta w której  kąt α mieści się w granicach 90° - 120°, a kąt β - 45° - 60°.
Należy pamiętać, że kąt α nie może być większy niż 120°.
Wartość DOR (udźwigu) zawiesia musi być odpowiednia w stosunku do masy podnoszonego ładunku - i co ważne masę zawiesia należy zawsze dodać do masy ładunku, który będziemy podnosić. 

Kiedy należy zmniejszyć wartość dopuszczalnego obciążenia roboczego zawiesia?

Przypadkiem, w którym należy zmniejszyć wartość DOR zawiesia z wartości wskazanej przez producenta na zawiesiu jest sytuacja, w której podnoszony ładunek zawieszony jest przy pomocy mniejszej liczby cięgien niż posiada zawiesie, a więc wykorzystujemy przykładowo 2 cięgna przy zawiesiu trzy bądź czterocięgnowym. W przypadku zawiesi dwucięgnowych przy wykorzystaniu jednego cięgna wartość DOR należy zmniejszyć o współczynnik wynoszący 1/2.
Materiał opracowany na bazie  książek:
- „Zawiesia dźwignic. Budowa i eksploatacja” Włodzimierz Skrzymkowski
-  "Zawiesia dźwignic, budowa i obsługa" Włodzimierz Skrzymowski, wydawnictwo KaBe, Krosno 2002

Szkolenia na suwnice, seminarium na hakowego sygnalistę

Osoby zainteresowane poszerzeniem swoich uprawnień i kwalifikacji zawodowych zachęcamy do wzięcia udziału w naszych szkoleniach dla operatorów UDT. Oferujemy dwa warianty szkolenia z obsługi suwnic:
- suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (uprawnienia ważne 10 lat),
- suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (uprawnienia ważne 5 lat).
Szczegóły pod linkiem:


Zachęcamy również do uczestnictwa w seminarium na hakowego sygnalistę, podczas którego kursanci zdobędą niezbędną wiedzę dotyczącą eksploatacji zawiesi. Szczegóły na stronie:


Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza