niedziela, 20 października 2019

Wózki widłowe - nowe terminy ważności imiennych zezwoleń


Wózki widłowe - nowe terminy ważności imiennych zezwoleń


9 stycznia 2018 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Jedną ze zmian, jakie wprowadziło rozporządzenie jest zniesienie imiennych zezwoleń, które wystawiał pracodawca na podstawie ukończonego kursu z wynikiem pozytywnym. Kurs organizowany był przez ośrodki mające uzgodniony program szkolenia z UDT. Zezwolenie ważne było jedynie na terenie zakładu pracy tego pracodawcy, który wystawił zezwolenie  i dotyczyło wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W rozporządzeniu wskazano konkretne terminy ważności imiennych zezwoleń:

1.       wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. miały zachować ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;

2.        wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. miały zachować ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;

3.        wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. miały zachować  ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Ustawodawca postanowił jednak wydłużyć okres ważności imiennych zezwoleń tak, aby pracownicy wykonujący do tej pory pracę operatora wózków widłowych w oparciu o imienne zezwolenie bez przeszkód zdążyli zaplanować czas przystąpienia do egzaminu w celu zdobycia uprawnień UDT. 


Imienne zezwolenia na wózki widłowe - jak długo zachowają swoją ważność?


Nowe terminy ważności imiennych zezwoleń do obsługi wózków widłowych znajdziemy w ogłoszonym 14. 10. 2019 r. rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (link). 

I tak, zezwolenia wystawione:

-  do dnia 31 grudnia 2004 roku ważne są do dnia 31 grudnia 2023 r.,

-  do dnia 31 grudnia 2014 r. ważne są do dnia 31 grudnia 2026 r.,

- do dnia 1 stycznia 2015 r. ważne są do dnia 31 grudnia 2027 r.

Pamiętajmy, że jest to okres, w trakcie którego pracownicy mają szansę uzupełnić swoje kwalifikacje. Po upływie tych terminów imienne zezwolenia przestaną obowiązywać, a jedynym dokumentem uprawniającym do obsługi wózków widłowych będzie zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez UDT.

Szkolenia na wózki widłowe - uzupełnienie kwalifikacji


Wszystkich, którzy chcę uzupełnić swoje kwalifikacje i zdobyć legitymację UDT do obsługi wózków widłowych, zapraszamy już dziś na profesjonalne szkolenie dla operatorów wózków widłowych. Zapewniamy rzetelne przygotowanie do egzaminu oraz jego kompleksową organizację. Szczegóły dotyczące szkolenia znajdziecie na stronie:
Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza