wtorek, 22 października 2019

Szkolenie na konserwatora suwnic


Szkolenie na konserwatora suwnic


Zapraszamy na profesjonalne szkolenia z konserwacji suwnic przygotowujące do egzaminu przed komisją UDT. Naszym kursantom gwarantujemy  doświadczoną kadrę szkoleniową, pomoce dydaktyczne, dużą ilość praktyki, kompleksową organizację egzaminu oraz atrakcyjne ceny.Jak zdobyć uprawnienia do konserwacji suwnic?


W Polsce jedyną drogą do zdobycia uprawnień konserwatora suwnic jest zdanie egzaminu przed komisją UDT. Sposób oraz tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy konserwacji suwnic reguluje rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Sprawdzenie kwalifikacji odbywa się na pisemny wniosek złożony w wersji papierowej bądź elektronicznej. Egzamin przeprowadza komisja kwalifikacyjna składająca się z co najmniej dwóch osób. Egzamin składa się z części teoretycznej przeprowadzanej w formie pisemnej oraz z części praktycznej, podczas której sprawdzane zostają umiejętności kandydata w zakresie konserwacji suwnic. Pozytywny wynik egzaminu oznacza  wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Należy pamiętać, że uprawnienia konserwatora suwnic mają charakter terminowy - wynoszą 5 lat. Przedłużenie okresu ważności tego zaświadczenia wiąże się z koniecznością złożenia pisemnego wniosku do jednostki dozoru technicznego. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje poprzez wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Szkolenia na konserwatora suwnic - przygotowanie do egzaminu UDT


Z naszą doświadczoną kadrą szkoleniową przygotowanie do egzaminu UDT będzie dużo łatwiejsze. Program naszego kursu jest zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego i zapewnia doskonałe przygotowanie zarówno do teoretycznej, jak i praktycznej części egzaminu.  W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z podstawowymi rodzajami suwnic, ich budową i zasadami działania. Poznają najważniejsze obowiązki konserwatora oraz podstawy bezpiecznej pracy. Przyswojoną w trakcie zajęć teoretycznych wiedzę utrwalają podczas zajęć praktycznych.

Kurs organizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i na terenie firmy klienta. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski.

Więcej szczegółów dotyczących szkoleń na konserwatora suwnic znajdziecie na naszej stronie internetowej:


Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza