poniedziałek, 14 października 2019

Najczęściej identyfikowane zagrożenia dla żurawi przenośnych (przeładunkowych)


Najczęściej identyfikowane zagrożenia dla żurawi przenośnych (przeładunkowych)


Żurawie przenośne (przeładunkowe), podobnie jak wózki jezdniowe i inne urządzenia transportu bliskiego, podlegają pod dozór techniczny. Jak możemy przeczytać na stronie UDT (https://www.udt.gov.pl/o-dozorze-technicznym):

"Dozór techniczny to określone ustawą działania zmierzające do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu."


W dzisiejszym wpisie przedstawimy listę najczęściej identyfikowanych zagrożeń dla żurawi przenośnych, opracowaną przez udt i opublikowaną na stronie https://www.udt.gov.pl/minimalne-wymagania/zurawie-przenosne-przeladunkowe. Lista zagrożeń została opracowana w oparciu o rozdział 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Żurawi przenośne (przeładunkowe) - identyfikacja zagrożeń


Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem nieprawidłowa lokalizacja stanowiska sterowniczego w żurawiu przenośnym,  skutkująca między innymi koniecznością przebywania pod przenoszonym obciążeniem, stanowi jedno z poważniejszych zagrożeń dla tego typu urządzeń. Kolejnymi punktami na liście zagrożeń jest możliwość przypadkowego uruchomienia dźwigni sterowniczych oraz brak możliwości wyłączenia awaryjnego. Na stronie UDT wskazano również na takie zagrożenia jak:

"- nieprawidłowe dojścia na podwyższone stanowisko sterownicze;

- nieosłonięte giętkie przewody hydrauliczne w bezpośrednim sąsiedztwie operatora;

- brak zabezpieczenia siłowników podpór przed skutkami pęknięcia przewodów hydraulicznych".

Więcej ważnych informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn, w tym urządzeń transportu bliskiego, znajdziecie w rozporządzeniu dostępnym pod linkiem.

Szkolenia na żurawie przenośne przeładunkowe HDS


Wszystkich chętnych do zdobycie uprawnień na żurawie przenośne przeładunkowe HDS zapraszamy na szkolenie zakończone egzaminem UDT. Kurs odbywa się na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, a na życzenie klienta na terenie jego firmy. Zapewniamy rzetelne przygotowanie do egzaminu, zaangażowaną kadrę szkoleniową  oraz atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty pod linkiem: 
Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza