środa, 24 lipca 2019

Praca podestem - sytuacje awaryjne


Praca podestem - sytuacje awaryjne


Podejmując pracę operatora podestu ruchomego należy być przygotowanym na wystąpienie różnego rodzaju sytuacji awaryjnych. Podczas szkolenia z obsługi podestów uczestnicy kursu zostają dokładnie zapoznani z tą problematyką. W dzisiejszym wpisie skupimy się na środkach ochrony indywidualnej oraz postępowaniu w przypadku wystąpienia awarii. 


Praca podestem - podstawowe zagrożenia


Należy pamiętać, że podstawową zasadą podczas pracy podestem czy innym urządzeniem  transportu bliskiego jest postępowanie zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi opracowanej przez wytwórcę danego urządzenia. Wykonując zadania operator podestu musi zachować skupienie i uwagę. Dzięki temu może uniknąć wielu zagrożeń związanych chociażby z utratą stateczności podestu, spowodowanych niekontrolowanymi ruchami platformy roboczej czy też wynikającymi z niezachowania odpowiednich odległości od obiektów.

Operator musi pamiętać, aby pod żadnym pozorem nie wykonywać pracy podestem w miejscu o nieodpowiednim podłożu oraz przy złych warunkach atmosferycznych (takich jak chociażby burze czy silny wiatr, który zagraża stateczności urządzenia). Obsługujący podest powinien zadbać o to, aby nie przeciążać platformy roboczej (zabronione jest przeciążanie ponad dopuszczalne maksymalne obciążenie) oraz zabezpieczyć teren obszaru roboczego pracy podestu. Ruchy podestem muszą być płynne, bez żadnych gwałtownych przyśpieszeń.

Środki ochrony indywidualnej operatora podestu

Do podstawowych środków ochrony indywidualnej operatora podestów należą: uprząż (zapobiegająca wypadnięciu z platformy roboczej), kaski ochronne, kamizelki ostrzegawcze oraz buty. Należy pamiętać, że wszystkie środki ochrony indywidualnej powinny być poddane ocenie zgodności i posiadać znak CE. Środków ochrony indywidualnej należy używać zgodnie z instrukcją obsługi.

Postępowanie w przypadku awarii

W momencie wystąpienia awarii operator powinien w pierwszej kolejności opuścić awaryjnie  na dół platformę roboczą. Procedura postępowania w takim przypadku umieszczona jest w instrukcji eksploatacji danego urządzenia i należy się do niej bezwzględnie zastosować. Następnie należy podest odpowiednio zabezpieczyć - pamiętając, aby umieścić tabliczkę informującą, że dane urządzenie jest niesprawne, włączyć wyłączniki bezpieczeństwa, wyłączyć główny wyłącznik prądu oraz zabrać kluczyk. Operator powinien o całej sytuacji niezwłocznie poinformować przełożonego oraz konserwatora.

Szkolenia na podesty ruchome IP  z egzaminem UDT

Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia do obsługi podestów IP zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów UTB. Zapewniamy rzetelne przygotowanie, atrakcyjne ceny, dużą ilość praktyki oraz kompleksową organizację egzaminu. Szczegóły oferty pod linkiem:


Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza