niedziela, 14 lipca 2019

Jak przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT?


Jak przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT?


Zgodnie z nowelizacją ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2518) od 1 czerwca bieżącego roku zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego mają charakter terminowy.  Oznacza to, że po zdanym egzaminie UDT dana osoba otrzymuje uprawnienia UDT ważne na terenie całej Polski tylko przez określony czas - "nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować." Dziś udzielimy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego.


Procedura przedłużenia ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT


Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, a dokładniej załącznik nr 3 do rozporządzenia określa dokładne okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dla poszczególnych urządzeń technicznych. I tak przykładowo okres ważności zaświadczenia  kwalifikacyjnego dla operatorów:

- wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem  - wynosi  5 lat;

- wózków jezdniowych  podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem  - 10 lat;

- suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia - 10 lat;

- suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia  - 5 lat;

- żurawi stacjonarnych  - 10 lat;

 - żurawi przewoźnych i przenośnych - 10 lat;

- żurawi samojezdnych - 5 lat;

- żurawi szynowych - 5 lat;

- żurawi wieżowych i szybkomontujących - 5 lat;

 - podestów ruchomych stacjonarnych - 10 lat;

- podestów ruchomych wiszących - 10 lat;

- podestów ruchomych masztowych - 10 lat;

- podestów ruchomych przejezdnych - 5 lat.

Co w takim razie musi zrobić operator po upływie tego okresu? Odpowiedzi udziela Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym. Zacznijmy od tego, że przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest bezpłatne. W tym celu osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu. Wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia musi zostać złożony nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności posiadanego zaświadczenia.

Po więcej ważnych informacji z branży UDT i BHP zapraszamy na naszą stronę internetową:


Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza