niedziela, 4 sierpnia 2019

Szkolenia na podesty z egzaminem UDT i szkolenia z ewakuacji z podestu


Szkolenia na podesty z egzaminem UDT i szkolenia z ewakuacji z podestu


Do obsługi podestów ruchomych niezbędne jest posiadanie stosownych uprawnień - świadectwa kwalifikacyjnego wydawanego przez UDT na podstawie zdanego egzaminu przed komisją UDT. Awans B.H.P. zaprasza wszystkich zainteresowanych zdobyciem tego typu zaświadczenia na szkolenia przygotowujące do egzaminu UDT oraz do późniejszej pracy w charakterze operatora podestów. Szkolenia na podestu I P i II P


Naszym klientom oferujemy do wyboru 2 warianty szkolenia - na podesty kategorii I P oraz na podesty kategorii II P. Oba zakończone są egzaminem UDT, którego organizacją zajmuje się nasza firma. Uprawnienia I P zawierają:

·          podesty ruchome przejezdne wolnobieżne,

·         podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe,

·         podesty ruchome przewoźne.

zaś uprawnienia II P:

·   podesty ruchome wiszące,

·   podesty ruchome masztowe,

·   podesty ruchome stacjonarne.Po zdanym egzaminie kandydat na operatora otrzymuje legitymację UDT ważną na terenie całej Polski. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21  maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych ważność uprawnień do obsługi:

 - podestów ruchomych stacjonarnych,

- podestów ruchomych wiszących,

- podestów ruchomych masztowych,

- podestów na pojazdach kolejowych,

wynosi 10 lat, zaś do obsługi podestów ruchomych przejezdnych - 5 lat. Po upływie tego czasu osoba zainteresowana przedłużeniem ważności zaświadczenia  musi  złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu.

Szkolenie na podesty składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zajęcia odbywają się na naszej hali szkoleniowej na naszym własnym sprzęcie lub  na życzenie klienta na terenie jego firmy. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski. Zapewniamy atrakcyjne ceny oraz wysoką jakość świadczonych usług. Szczegóły oferty znajdują się na stronach:

Szkolenie z ewakuacji z podestów


Dodatkowo naszym kursantom proponujemy szkolenie z awaryjnego opuszczania podestu, podczas którego uczestnicy ćwiczą prawidłowy sposób ewakuacji z podniesionej platformy roboczej. Posiadanie tej umiejętności jest niezbędne  i może zminimalizować ryzyko zagrożenia zdrowia i życia. Szkolenie prowadzi doświadczony instruktor urządzeń transportu bliskiego oraz ratownik wysokościowy. Szczegóły na stronie:
bądź pod numerem telefonu: 737-466-887.


Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza