wtorek, 9 lipca 2019

Przekroczenie resursu - postępowanie


Przekroczenie resursu - postępowanie


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wprowadziło obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu. 


Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to 

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Urząd Dozoru Technicznego, z myślą o wszystkich eksploatujących UTB, opublikował na swojej stronie poradnik "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018". 28 czerwca 2019 r. na stronie UDT pojawiło się nowe wydanie "Wytycznych UDT dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego"  - do pobrania na stronie:


Jak możemy przeczytać na stronie UDT,  w nowym wydaniu poradnika, " Zweryfikowane zostało podejście do resursu urządzeń transportu bliskiego (UTB), w tym dla UTB niebędących dźwignicami."

W dokumencie znajdziemy również dokładne informacje, co należy zrobić w przypadku przekroczenia resursu przez urządzenie transportu bliskiego lub przez któryś z mechanizmów urządzenia.

Co należy zrobić, kiedy UTB przekroczy resurs?

Zgodnie ze wspomnianym dokumentem w przypadku przekroczenia resursu przez UTB lub przez  któryś z jego mechanizmów eksploatujący powinien wykonać 3 podstawowe  kroki:

" a) przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego;

b) udokumentować wykonane czynności w ramach przeglądu specjalnego;

c) o ile wyniki przeglądu specjalnego na to wskazują, wykonać remont kapitalny urządzenia lub mechanizmu wg wskazań zawartych  w dokumentacji z przeglądu specjalnego." ["Wytyczne UDT dotyczące  eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 2, czerwiec 2019"]

Przegląd specjalny powinien dotyczyć wszystkich elementów wpływających na eksploatację UTB bądź mechanizmu - w tym konstrukcję nośną, zespoły mechaniczne, układy: elektryczne, bezpieczeństwa, hydrauliczne i pneumatyczne. Osoba wykonująca przegląd specjalny, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, może zalecić nie tylko przeprowadzenie naprawy czy remontu urządzenia, ale również (w celu zapewnienia bezpieczeństwa) zmianę sposobu eksploatacji - m.in. może wskazać na potrzebę wykonywania czynności konserwacyjnych nieco częściej niż dotychczas.Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z całym dokumentem opublikowanym na stronie UDT oraz (jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami z branży UDT i BHP) do śledzenia naszego bloga oraz strony internetowej: https://awans-bhp.pl/ Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza