niedziela, 7 lipca 2019

Szkolenia na suwnice z egzaminem UDT na terenie całej Polski


Szkolenia na suwnice z egzaminem UDT na terenie całej Polski

Jak zapewne wiecie, specjalizujemy się w szkoleniach dla operatorów urządzeń transportu bliskiego. Szkolimy między innymi przyszłych operatorów wózków widłowych, podestów, żurawi czy suwnic. Dziś chcielibyśmy przypomnieć o naszych kursach z obsługi suwnic  i zachęcić do udziału w szkoleniu jeszcze w okresie wakacyjnym. 


Szkolenia na suwnice z egzaminem UDT

Kurs na suwnice składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Zajęcia prowadzą doświadczeni Instruktorzy - operatorzy i konserwatorzy suwnic oraz specjaliści bhp.  Kursanci mają do wyboru dwa warianty szkolenia:

- na suwnice kategorii I S - kurs obejmuje suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii IW, jak również suwnice z kategorii II S;

- na suwnice kategorii II S - kurs obejmuje suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii II W.

Wszystkie nasze szkolenia zakończone są egzaminem przed komisją UDT. Organizacją egzaminu zajmują się nasi pracownicy. Egzamin odbywa się w miejscu organizacji szkolenia -  kursy przeprowadzamy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i w miejscu wyznaczonym przez klienta na terenie jego firmy. Dojeżdżamy do klientów z całej Polski.

Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień UDT ważnych na terenie całej Polski. Pamiętajmy jednak, że od 1 czerwca 2019 roku zaświadczenia kwalifikacyjne UDT  mają charakter terminowy. Dotyczy to również uprawnień na suwnice.

Terminy ważności uprawnień UDT na suwnice

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21  maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych operatorzy suwnic , wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia otrzymują zaświadczenia do obsługi ważne przez 10 lat, zaś suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia  - przez 5 lat. W celu przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu.

Więcej informacji na temat szkoleń dla operatorów suwnic znajdziecie na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kurs-na-suwnice-i-s-ii-s/

Zachęcamy również do kontaktu z naszymi specjalistami - dane kontaktowe znajdziecie pod linkiem:


Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza