wtorek, 16 lipca 2019

Szkolenie z ewakuacji z urządzeń transportu bliskiego


Szkolenie z ewakuacji z urządzeń transportu bliskiego

Awans B.H.P. zaprasza wszystkich pracowników - operatorów wózków widłowych, podestów czy suwnic  oraz zachęca pracodawców zatrudniających pracowników na wymienionych stanowiskach do skorzystania z naszej oferty szkoleń z ewakuacji urządzeń transportu bliskiego. Jak wygląda takie szkolenie oraz dlaczego warto wziąć w nim udział? Odpowiedź znajdziecie w poniższym wpisie. 


Przebieg i tematyka szkolenia z ewakuacji z UTB

Zgodnie z polskim prawem wózki specjalizowane, w których operator unoszony jest wraz z ładunkiem i może zostać podniesiony na ponad 3 metry powyżej podłoża, muszą posiadać na swoim wyposażeniu urządzenie awaryjnego opuszczania - mowa tutaj o uprzęży i lince ewakuacyjnej. W instrukcji obsługi danego wózka znajdziemy również wyraźne zalecenie producenta o konieczności odbycia przez operatora stosownego szkolenia z obsługi urządzenia awaryjnego opuszczania przed przystąpieniem do pracy na danym urządzeniu. Szkolenie takie jest niezbędne, aby dobrze przygotować pracownika do opuszczenia się na dół w momencie awaryjnego zatrzymania wózka przy uniesionej kabinie. Procedura awaryjnego opuszczania sprowadza się do opuszczenia przez operatora uniesionej kabiny i zejścia na dół z wykorzystaniem drabiny sznurowej lub linki ewakuacyjnej znajdujących się na wyposażeniu każdego wózka specjalizowanego. Dokładna procedura dla danego rodzaju wózka specjalizowanego opisana jest w instrukcji obsługi opracowanej przez producenta i powinna zostać dokładnie przećwiczona podczas szkolenia.

Nasze szkolenia z ewakuacji wózków, suwnic czy podestów prowadzi doświadczony instruktor urządzeń transportu bliskiego oraz ratownik wysokościowy. Kurs składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych - ćwiczeń obejmujących szybkie założenie uprzęży ewakuacyjnej i opuszczenie z wózka/podestu. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z zagrożeniami związanymi z pracą na wysokości, procedurami ewakuacji oraz sprzętem do ewakuacji. Szkolenie organizujemy na terenie firmy klienta na jego sprzęcie bądź na naszej hali szkoleniowej w Łodzi.

Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie internetowej pod linkiem:


Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dla operatorów UDT:


oraz ofertą szkoleń adresowaną do firm i realizowaną na terenie firmy klienta:


Dojeżdżamy do klientów z całej Polski. Zapewniamy szybką i sprawną realizację usługi, atrakcyjne ceny oraz jak najwyższy poziom prowadzonych szkoleń.

Zapraszamy.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza