wtorek, 21 maja 2019

Utrata zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT


Utrata zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT


Do obsługi (a także konserwacji) urządzeń transportu bliskiego koniecznie jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego zdobytego na drodze egzaminu przed komisją UDT. Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie legitymacji UDT do obsługi (czy też konserwacji) danego rodzaju urządzeń technicznych. Zaświadczenie ważne jest na terenie całej Polski. Do tej pory uprawnienia UDT miały charakter bezterminowy, jednak od 1 czerwca ulegnie to zmianie i będą wydawane na czas określony, który w zależności od rodzaju urządzenia technicznego będzie wynosił od 5 do 10 lat. Należy jednak pamiętać, że operator/ konserwator UTB może stracić zdobyte uprawnienia UDT - w pewnych przypadkach mogą zostać one zawieszone bądź też całkowicie cofnięte.  Zawieszenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT

W jakich przypadkach zaświadczenie kwalifikacyjne UDT do obsługi urządzeń technicznych może zostać zawieszone? Odpowiedź znajdziemy w dokumencie "Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne" (do pobrania na stronie https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob).

Zawieszenie ważności uprawnień UDT do obsługi np. wózków widłowych czy suwnic może nastąpić na wniosek pracownika UDT wykonującego czynności dozoru technicznego. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez operatora warunków technicznych dozoru technicznego pracownik UDT kieruje pismo o zawieszenie zaświadczenia kwalifikacyjnego do dyrektora oddziału UDT bądź też do kierownika biura. W momencie kiedy wniosek zostanie uznany za uzasadniony, zostaje wydana decyzja o zawieszeniu uprawnień do chwili ponownego sprawdzenia kwalifikacji. Osoba, której zawieszono zaświadczenie kwalifikacyjne, otrzymuje stosowną decyzję. Musi również dostarczyć zawieszone zaświadczenie kwalifikacyjne do oddziału UDT.

Cofanie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT

W przypadku niewywiązania się z warunków postawionych operatorowi (bądź konserwatorowi) w decyzji o zawieszaniu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego, kolejnym krokiem może być cofnięcie uprawnień. Wówczas Inspektor UDT składa wniosek do dyrektora oddziału UDT o cofnięcie zaświadczenia kwalifikacyjnego danej osoby. Osoba, której zostały cofnięte uprawnienia UDT, może starać się ponownie o sprawdzenie kwalifikacji dopiero po upływie przynajmniej 1 miesiąca od daty cofnięcia.

W jakich przypadkach mogą zostać jeszcze cofnięte zaświadczenia kwalifikacyjne? Uprawnienia UDT mogą zostać cofnięte również w przypadku wykrycia niewłaściwego użycia zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Szkolenia UDT  z egzaminem UDT - uprawnienia UDT

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień UDT do obsługi urządzeń technicznych takich jak:

- wózki widłowe;

- podesty ;

- suwnice;

- żurawie;

- dźwigi towarowo-osobowe

zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów UDT. Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu UDT, rzetelne przygotowanie przez wykwalifikowana kadrę szkoleniową oraz atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty pod linkiem:


Zapraszamy już dziś!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza