niedziela, 19 maja 2019

Terminy ważności uprawnień UDT


Terminy ważności uprawnień UDT


Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2518) wprowadziła kilka istotnych zmian dla użytkowników urządzeń transportu bliskiego. Jedną z nich jest wprowadzenie terminowego charakteru zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez UDT do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, które do tej pory były wydawane na czas nieokreślony. Przepis ten ma wejść w życie już 1 czerwca 2019 r. Zgodnie ze wspomnianą nowelizacją uprawnienia UDT będą:

"wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować."


Konkretne terminy ważności uprawnień UDT do obsługi  i konserwacji  UTB

Jak widzimy, nowelizacja ustawy o dozorze technicznym nie precyzuje, na jaki okres miałyby być wystawiane uprawnienia na konkretne urządzenia transportu bliskiego. Przedstawiony został jedynie przedział (od 5 do 10 lat) oraz kryteria, na podstawie których ma zostać określony termin ważności zaświadczenia. Wiele osób chciałoby uzyskać jednak bardziej precyzyjne informacje. Należy ich szukać w projekcie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, dostępnego na stronie:


Załącznik nr 3 do projektu to zestawienie urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym wraz z okresami ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Wszystkich zainteresowanych dokładnymi informacjami odsyłamy bezpośrednio do dokumentu. W tym miejscu przywołamy tylko kilka przykładów dotyczących okresów ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych operatorów. Jeśli chodzi o:

- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem  - okres ważności zaświadczenia wynosiłby 5 lat;

- jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem  - 10 lat;

- suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia - 10 lat;

- suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia  - 5 lat;

- żurawie stacjonarne  - 10 lat;

 - żurawie przewoźne i przenośne - 10 lat;

- żurawie samojezdne - 5 lat;

- żurawie szynowe - 5 lat;

- żurawie wieżowe i szybkomontujące - 5 lat;

 - podesty ruchome stacjonarne - 10 lat;

- podesty ruchome wiszące - 10 lat;

- podesty ruchome masztowe - 10 lat;

- podesty ruchome przejezdne - 5 lat.

Co należy zrobić po upływie tego okresu? W celu przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu.


Jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w przepisach związanymi z branżą urządzeń technicznych zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej:


Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza