poniedziałek, 11 marca 2019

Protokoły wykonania czynności dozoru technicznego dostępne w formie elektronicznej


Protokoły wykonania czynności dozoru technicznego dostępne w formie elektronicznej


Jak możemy przeczytać na stronie UDT (link https://www.udt.gov.pl/archiwum/1677-nowa-funkcjonalnosc-portalu-eudt) internetowy portal UDT (eUDT) został wzbogacony o funkcję otrzymywania decyzji i protokołów wykonania czynności dozoru technicznego przez Inspektorów UDT w formie dokumentu elektronicznego. Należy pamiętać, iż opcja ta dostępna jest dla klientów, którzy posiadają podpis elektroniczny, tj. profil zaufany bądź też podpis kwalifikowany. Założenie profilu zaufanego na portalu eUDT (link https://eudt.gov.pl/) jest bezpłatne.Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym -

Przypomnijmy, że możliwość wyboru przez klienta formy i sposobu doręczenia decyzji i protokołów wykonania czynności dozoru technicznego (spośród formy elektronicznej i formy tradycyjnej papierowej) została wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym, obowiązującą od 1 stycznia tego roku. Zgodnie z artykułem 33. ustwy:

Art. 33. 1. Inspektor sporządza w postaci papierowej lub elektronicznej protokół wykonania czynności dozoru technicznego.

2. Przedsiębiorca, u którego wykonywane są czynności dozoru technicznego, lub osoba przez niego upoważniona potwierdza odbiór protokołu.

3. Przedsiębiorca, u którego wykonywane są czynności dozoru technicznego, przechowuje w postaci papierowej lub elektronicznej zbiór protokołów dotyczących danego urządzenia technicznego lub urządzenia do odzyskiwania par paliwa, zwany „księgą rewizyjną urządzenia”.”.

Innymi ważnymi zmianami, które wprowadza nowelizacja ustawy o dozorze techniczny są m.in.:

- terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT;

- uznawanie kwalifikacji przez inne jednostki dozoru technicznego (UDT, TDTM, WDT);

- wprowadzenie definicji czynności wykonywanych przy urządzeniach technicznych.

Więcej na ten temat możecie przeczytać w jednym z naszych wcześniejszych wpisów:

"Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym - zmiany na 2019 rok" dostępnym pod linkiem: https://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/01/nowelizacja-ustawy-o-dozorze.html

Kursy i szkolenia UDT dla firm i grup zorganizowanych

Pracodawców, którzy w swojej firmie wykorzystują urządzenia transportu bliskiego, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dla firm i grup zorganizowanych. Dzięki naszej doświadczonej kadrze szkoleniowej Państwa firma zyska wyszkolonych i dobrze przygotowanych pracowników - operatorów urządzeń transportu bliskiego takich jak chociażby operatorów wózków widłowych, podestów, suwnic, żurawi czy ładowarek teleskopowych. Wszystkie nasze szkolenia zakończone są egzaminem UDT, którego kompleksową organizacją zajmują się nasi pracownicy. Zapewniamy jak najwyższą jakość oraz atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty pod linkiem: https://awans-bhp.pl/kursy-na-terenie-firmy/ . Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza