środa, 13 marca 2019

Stateczność wózka specjalizowanego z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiemStateczność wózka specjalizowanego z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

Stateczność wózka widłowego to nic innego, jak zachowanie położenia równowagi w każdym momencie eksploatacji urządzenia, w tym oczywiście w czasie pracy, czyli w trakcie transportu ładunków. 


Jakie są rodzaje stateczności wózka specjalizowanego?

 Należy pamiętać, że możemy mówić o dwóch rodzajach stateczności wózka specjalizowanego -  o stateczności podłużnej i o stateczności poprzecznej. Stateczność podłużna oznacza zachowanie położenia równowagi względem płaszczyzny równoległej do podłużnej osi symetrii wózka, natomiast stateczność poprzeczna oznacza zachowanie położenia równowagi względem płaszczyzny prostopadłej do podłużnej osi symetrii wózka.

Podstawowy warunek zachowania równowagi stateczności poprzecznej wózka : "Poprzeczny moment wywracający  wywołany obciążeniem ładunkiem musi być mniejszy lub co najwyżej równy poprzecznemu momentowi stabilizującemu (ustalającemu)"[1].

Podstawowy warunek zachowania równowagi stateczności podłużnej wózka:

"moment wywracający  wywołany obciążeniem ładunkiem musi być mniejszy lub równy momentowi stabilizującemu (ustalającemu)"[1].

Od czego zależy stateczność wózka?

Istnieje kilka czynników wpływających na zachowanie stateczności wózka widłowego, w tym wózka specjalizowanego z unoszoną kabiną. Podstawowym czynnikiem, który zapewne  jako pierwszy przychodzi każdemu na myśl, jest sposób ułożenia ładunku. Bez wątpienia bardzo ważne dla zachowania stateczności jest zadbanie przez operatora o właściwą odległość środka masy ładunku od czoła wideł. Im większa odległość środka ciężkości ładunku, tym udźwig zostaje zmniejszony, to zaś z kolei powoduje wzrost momentu wywracającego.

Pozostając przy transportowanym ładunku - kolejny czynnik, na który należy wskazać jest przestrzeganie dopuszczalnych wartości obciążeń. Operator nie może przekraczać udźwigu rzeczywistego wózka - przekroczenie wartości dopuszczalnego udźwigu grozi przewróceniem się wózka widłowego.

Do czynników wpływających na stateczność wózka należy również zaliczyć stan drogi przejazdowej i podłoża oraz jego wypoziomowanie, ogólny stan wózka widłowego, przestrzeganie przez operatora ogólnych zasad bhp, instrukcji obsługi urządzenia oraz posiadanie przez osobę obsługująca stosownej wiedzy i umiejętności. Kluczowe są umiejętności operatora UTB, w tym przestrzeganie prawidłowej techniki jazdy.

Szkolenia operatorów wózków widłowych

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień operatora wózków widłowych, w tym wózków specjalizowanych, zapraszamy na nasze szkolenia zakończone egzaminem UDT. Zapewniamy doskonałe przygotowanie do egzaminu, elastyczny grafik zajęć , dużo praktyki i atrakcyjne ceny. Szczegóły pod linkiem:
[1] źródło "Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane  w pytaniach i odpowiedziach" Ryszard Tuchliński, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2015

1 komentarz: