niedziela, 27 maja 2018

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych


Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych niezbędne są uprawnienia UDT. Aby je zdobyć należy przystąpić do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i otrzymać z niego pozytywny wynik.


Gwarancją sukcesu na egzaminie UDT z obsługi wózków jezdniowych jest dobre przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne. Doskonałym rozwiązaniem jest ukończenie specjalistycznego szkolenia, w trakcie którego pod okiem profesjonalistów można przyswoić sobie niezbędną wiedzę i umiejętności. Korzyścią płynącą z ukończenia szkolenia dla przyszłych operatorów wózków widłowych jest również możliwość skoncentrowania się na nauce i zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych, a nie na dopełnianiu formalności związanych z organizacją egzaminu. Dobre firmy szkoleniowe, w tym oczywiście Awans B.H.P., gwarantują uczestnikom swoich kursów kompleksową organizację nie tylko szkolenia, ale również egzaminu UDT - do pośredniczenia w składaniu wniosków egzaminacyjnych, przez uiszczanie opłat, zapewnienie miejsca i sprzętu egzaminacyjnego, po odbiór legitymacji UDT.
Istnieje kilka wariantów szkoleń na wózki widłowe. Awans B.H.P. w swojej ofercie posiada:
·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ładunek unoszony wraz z operatorem i wózki ze zmiennym wysięgiem kategoria I WJOpełna, najwyższa kategoria zawiera wszystkie niższe
·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ładunek unoszony wraz z operatorem I WJO, kategoria zawiera uprawnienia IIWJO i IIIWJO
·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem I WJO – ładowarka teleskopowa, kategoria zawiera uprawnienia IIWJO i IIIWJO
·         kurs na wózek widłowy jezdniowy podnośnikowy kategoria II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – obejmuje wózki widłowe wysokiego składowania (uprawnienia na wysoki skład),
·         kurs na wózek widłowy kategoria III WJO – wózki widłowe ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane.
Szczegóły naszej oferty dostępne są na stronie internetowej  - link

W przypadku wątpliwości, który wariant szkolenia wybrać, zachęcamy do kontaktu z naszymi Instruktorami (link) - z chęcią doradzą oraz udzielną niezbędnych dodatkowych informacji. 
Zapraszamy również na szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych - podobnie jak w przypadku szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych gwarantujemy kompleksową organizację zarówno szkolenia, jak i egzaminu UDT. Więcej informacji na stronie
Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza