niedziela, 20 maja 2018

Dźwigi towarowo-osobowe uprawnienia


Dźwigi towarowo-osobowe uprawnienia

Uprawnienia do obsługi dźwigów towarowo -  osobowych

Dźwigi towarowo - osobowe a UDT

Do obsługi dźwigów towarowo - osobowych (potocznie nazywanych windami) niezbędne są uprawnienia wydawane po zdanym egzaminie przez Urząd Dozoru Technicznego. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. 
Załącznik nr 2 do rozporządzenia określa rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Zgodnie z pierwszym punktem przy obsłudze dźwigów wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień. Wyjątek stanowią tu jedynie dźwigi osobowe, dźwigi towarowe ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigi towarowe małe i urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych.

Co to jest dźwig towarowo-osobowy?

Definicję dźwigu towarowo- osobowego znajdziemy w książce Kazimierza Buczka "Obsługa dźwigów", Wydawnictwo KaBe, Krosno 2007:
"Dźwig towarowo-osobowy jest to stałe urządzenie podnoszące, obsługujące określone poziomy przystankowe, z kabiną, której wymiary i konstrukcja pozwalają na przewóz osób i towarów, poruszające się przynajmniej w części między sztywnymi prowadnicami pionowymi lub odchylonymi od pionu nie więcej niż 15°."
Za bezpieczną eksploatację dźwigu odpowiada bezpośrednio obsługujący - stąd bardzo istotne jest doskonałe przygotowanie do wykonywania pracy operatora tych urządzeń.

Operator dźwigów towarowo-osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków operatora dźwigów jest przeprowadzenie obsługi technicznej codziennej. Jeżeli podczas jej przeprowadzania obsługujący nie wykryje usterek w dźwigu, to po dokonaniu wpisu do książki zdawczo-odbiorczej, może  przystąpić do pracy. W przypadku gdy obsługujący stwierdzi, że występują nieprawidłowości lub usterki w pracy dźwigu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa, powinien wpisać zauważone usterki do książki zdawczo-odbiorczej i zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub konserwatorowi, który powinien je usunąć. Obsługującemu nie wolno pracować dźwigiem technicznie niesprawnym.
Aby operator dźwigu towarowo-osobowego mógł prawidłowo wykonać wszystkie czynności związane chociażby z przeprowadzeniem obsługi technicznej codziennej, powinien posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności, potwierdzone oczywiście stosownym dokumentem - legitymacją UDT upoważniającą do obsługi dźwigów.

Jak zdobyć uprawnienia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych?

Aby zdobyć uprawnienia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych, należy zdać egzamin przed komisją UDT. Pozytywny wynik oznacza otrzymanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, ważnego bezterminowo na terenie całej Polski. Doskonałym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest uczestnictwo w profesjonalnym szkoleniu z obsługi dźwigów towarowo-osobowych. Awans B.H.P. oprócz organizacji szkolenia dla operatorów wind, zajmuje się również kompleksową organizacją egzaminu UDT, co jest dla kursanta korzystnym rozwiązaniem. O szczegółach naszej oferty szkoleniowej można przeczytać na stronie.

Jak wygląda szkolenie na dźwigi towarowo-osobowe?

Jak wyglądają zajęcia praktyczne z obsługi dźwigów?

O tym, jak wygląda szkolenie z obsługi dźwigów towarowo-osobowych pisaliśmy na blogu już wielokrotnie. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się również pod linkiem wskazanym powyżej. W tym miejscu zamieścimy krótką fotorelację obrazującą przebieg zajęć praktycznych. Nasi Instruktorzy kładą duży nacisk na część praktyczną szkolenia, gdyż wiedzą, że doskonałe przygotowanie to podstawa bezpiecznej pracy.

Materiał opracowany w oparciu książki Kazimierza Buczka "Obsługa dźwigów", wydawnictwo KaBe, Krosno 2007
szyb dźwigu towarowo-osobowego, widok od strony wewnętrznej

wciągarka dźwigu towarowo-osobowego2 komentarze:

  1. mam pytanko czy operator musi być obecny przy windzie przez 8 godzin pracy?Czy na polecenie przełożonego może opuścić dżwig i podjąć inne zajęcie a windę będzie obsługiwał ktoś inny,nie posiadający uprawnień DT?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dźwig towarowo osobowy może obsługiwać tylko osoba posiadająca uprawnienia UDT. Operator nie ma prawa udostępniać urządzenia osobom postronnym. Pozdrawiam.

      Usuń