wtorek, 5 czerwca 2018

Dźwignice - definicja i zastosowanie, rodzaje, uprawnienia UDT


Dźwignice - definicja i  zastosowanie, rodzaje, uprawnienia UDT

Co to są dźwignice i do czego służą?

Dźwignice to urządzenia, charakteryzujące się pracą przerywaną i służące do podnoszenia i przemieszczania  ładunków za pomocą cięgna zakończonego hakiem lub innym urządzeniem chwytnym.


Jakie są rodzaje dźwignic?

Do urządzeń  dźwignicowych należą m.in.:

·         dźwigi (windy) - w tym dźwigi budowlane, osobowe, szpitalne, towarowo-osobowe

·         dźwigniki

·         manipulatory przemysłowe

·         podesty ruchome

·         schody i chodniki ruchome

·         urządzenia dla niepełnosprawnych

·         suwnice

·         układnice magazynowe

·         urządzenia do manipulacji kontenerami

·         urządzenia przeładunkowe

·         cięgniki - wciągniki i wciągarki

·         wózki jezdniowe

·         żurawie - portowe i stoczniowe, przeładunkowe, samojezdne, stacjonarne i wieżowe
Dźwignice - uprawnienia

Do obsługi większości dźwignic niezbędne są uprawnienia wydawane po zdanym egzaminie przez Urząd Dozoru Technicznego. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Załącznik nr 2 do rozporządzenia określa rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Zgodnie z pierwszym punktem do urządzeń technicznych, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji należą:

"1) suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,

2) układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,

3) układnice przeznaczone do układania torów,

 4) dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,

5) wyciągi towarowe,

6) podesty ruchome,  z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,

7) dźwignice linotorowe,

8) urządzenia do manipulacji kontenerami,

9) osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

10) pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

11) zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm³ — w zakresie napełniania,

12) urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych."

Należy pamiętać, że uprawnienia do obsługi dźwignic zostały podzielone na trzy kategorie (I, II, III) oraz podkategorie oznaczone literami (uzależnione od grupy dźwignic, do których się odnoszą).

Jak zdobyć uprawnienia UDT do obsługi dźwignic?

Aby zdobyć uprawnienia UDT do obsługi dźwignic danego rodzaju, należy zdać egzamin przed komisją UDT. Awans B.H.P. zaprasza na profesjonalne kursy przygotowujące do zdania egzaminu UDT i zdobycia uprawnień operatora urządzeń transportu bliskiego ważnych bezterminowo na terenie całej Polski. Szczegóły oferty pod linkiem.

Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza