niedziela, 24 września 2017

Obsługa pilarki spalinowej


Obsługa pilarki spalinowej


Obsługa pilarki spalinowej wiąże się z ukończeniem przez operatora tego sprzętu odpowiedniego kursu przygotowawczego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej:

"Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie."
Zdjęcie wykonane podczas  Agro Show 2017 

Awans B.H.P. w swojej bogatej ofercie szkoleniowej posiada również kurs dla operatorów pił spalinowych. Na temat kursu dla pilarzy przeczytacie na naszej oficjalnej stronie internetowej w zakładce Pozostałe szkolenia - kurs obsługa pilarek.

Piły spalinowe znajdują szerokie zastosowanie w pracach leśnych czy związanych z obróbką drewna.  Są jednym z wielu narzędzi mechanicznych znajdujących się na wyposażeniu jednostek straży pożarnej. Wykorzystywane są podczas usuwania wiatrołomów, wykonywania przeciwogniowych pasów w lasach i na terenach leśnych, w akcjach ccicciccido usuwania zatorów z drzew i gałęzi. Jako że piły są narzędziami z odkrytą częścią tnącą (co stanowi duże zagrożenie zarówno dla osób obsługujących, jak i osób zccnajdujących się w pobliżu), ze względów bezpieczeństwa każdy operator piły powinien przejść kurs z obsługi tego urządzenia. Przestrzeganie zasad bhp jest w tym wypadku szczególnie ważne.


Bezpieczna obsługa piły spalinowej


Ze względów bezpieczeństwa operator przed przystąpieniem do obsługi danej piły spalinowej powinien przede wszystkim zapoznać się z jej instrukcją obsługi. Pozwoli to na zapoznanie się z charakterystyką piły danego rodzaju.

Kolejnym ważnym punktem na liście zasad bezpiecznej obsługi piły spalinowej jest sprawdzenie hamulca łańcucha tnącego przed każdym użyciem piły spalinowej. Pamiętajcie, że pod żadnym pozorem nie wolno przystępować do pracy bez uprzedniego sprawdzenia hamulca łańcucha tnącego.Jak sprawdzić sprawność hamulca łańcucha tnącego?


Po uruchomieniu silnika należy wprowadzić go na średnie obroty, następnie popchnąć osłonę wierzchem dłoni w kierunku strzałki aż włączy się hamulec łańcucha tnącego. Łańcuch powinien się zatrzymać.

Pamiętajcie, że zabrania się używania piły bez sprawnego hamulca łańcucha.

Bezpieczna praca pilarką


Przed przystąpieniem do pracy zawsze skontrolujcie stan techniczny pilarki i jej układu tnącego.

Pamiętajcie, aby podczas pracy pilarką trzymać piłę oburącz - prawą ręką za uchwyt tylny, lewą za uchwyt przedni. Aby zachować pełną kontrolę nad pilarką lewą rękę należy trzymać wyprostowaną. Uchwyt przedni należy trzymać chwytem zamkniętym, tak aby kciuk pewnie obejmował uchwyt.

Podczas pracy pilarkę należy trzymać z boku ciała - nigdy przed sobą.

Szczególną ostrożność zachowajcie podczas przechodzenia do kolejnego elementu przeznaczonego do cięcia, utrzymujcie silnik na wolnych obrotach.

W drodze do wyznaczonego stanowiska pracy wyłączcie silnik piły. Przenosząc piłę trzymajcie ją za uchwyt przedni, załączcie hamulec łańcucha tnącego, a prowadnicę skierujcie do tyłu. Przy transportowaniu pilarki na dalsze odległości nakładajcie osłonkę prowadnicy.

Przed przystąpieniem do naprawy czy kontroli napięcia łańcucha należy bezwzględnie wyłączyć silnik.

Nigdy nie zostawiajcie rozgrzanej pilarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Po zakończeniu pracy piłę spalinową należy wyłączyć i ustawić w taki sposób, aby nie stanowiła zagrożenia dla osób znajdujących się w pobliżu. Pamiętajcie, że przed dłuższym okresem przechowywania piły należy całkowicie opróżnić zbiornik paliwa i oleju.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza