poniedziałek, 11 września 2017

Jak wygląda egzamin na konserwatora urządzeń UDT?


Jak wygląda egzamin na konserwatora urządzeń UDT?


Jedną z kluczowych kwestii dla przyszłych konserwatorów urządzeń transportu bliskiego jest sprawa tego, jak wygląda egzamin na konserwatora urządzeń UDT. Z pewnością podejrzewacie, że przebieg całego egzaminu nie jest kwestią przypadku. Zasady, według których odbywa się każde spotkanie z komisją egzaminacyjną UDT, ściśle określa dokument "Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne" - możecie znaleźć go na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego (link
W dokumencie znajdziecie między innymi opis procesu wnioskowania o sprawdzenie kwalifikacji/ certyfikację oraz zasady obowiązujące podczas egzaminu UDT dla konserwatorów UTB. Poniżej najważniejszy, jeśli chodzi o tematykę dzisiejszego wpisu, fragment Programu:

"6.3.1 Zasady dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów konserwatorów.

a. Czas trwania egzaminu łącznie tj. egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego: maksymalnie 3 godz.

b. Pytania egzaminacyjne podzielone są na zestawy. Kryterium podziału jest rodzaj urządzenia i zakres uprawnień.

c. Podczas egzaminu teoretycznego członkowie komisji zadają egzaminowanemu 10 pytań (6 dotyczących zagadnień technicznych, 4 ogólne).

d. Wynik egzaminu teoretycznego jest pozytywny, jeżeli kandydat odpowie prawidłowo na minimum 80% pytań.

e. Podczas egzaminu praktycznego członkowie komisji zadają egzaminowanemu 2 zadania praktyczne.

f.  Wynik egzaminu praktycznego jest pozytywny, jeżeli kandydat rozwiąże prawidłowo oba zadania."

6.4. Wynik egzaminu kwalifikacyjnego

6.4.1. Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny łącznej egzaminu teoretycznego i praktycznego, a wynik przekazywany jest kandydatowi w terminie do 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.

6.4.2. Negatywny wynik egzaminu teoretycznego, który jest zdawany jako pierwszy jest równoznaczny z negatywnym wynikiem całego egzaminu; kandydat nie jest dopuszczony do egzaminu praktycznego.

6.4.3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat może ubiegać się o ponowne sprawdzenie kwalifikacji / certyfikację."

Pozytywny wynik egzaminu wiąże się z uzyskaniem legitymacji UDT konserwatora UTB. Co ważne, zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane jest bezterminowo.

Jeśli chodzi o sam egzamin, to wszystkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się zazwyczaj dobra firma szkoleniowa, w której kursant kończy szkolenie dla konserwatorów urządzeń UDT. Wówczas po stronie kursanta pozostaje jedynie przygotowanie się do części teoretycznej i praktycznej egzaminu. Kończąc szkolenie dla konserwatorów UTB w dobrej placówce szkoleniowej, możemy mieć pewność, że etap ten będzie efektywny i bezproblemowy. O tym jak wygląda kurs na konserwatora przeczytacie pod linkiem.

Może zainteresuje Was również artykuł "Konserwator urządzeń transportu bliskiego - zawód z przyszłością" Polecamy.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza