niedziela, 2 sierpnia 2020

Szkolenie gazowe G3- wszystko co musisz wiedzieć


Szkolenie gazowe G3- wszystko co musisz wiedzieć

W ostatnich postach przedstawiliśmy krótką charakterystykę szkoleń elektrycznych i energetycznych. Dziś zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi kolejnej grupy szkoleń SEP - szkoleń gazowych.


Co to są uprawnienia SEP?

Przypomnijmy, że do uprawnień wydawanych przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich - organizację pozarządową zrzeszająca w swoich szeregach elektryków - inżynierów, techników oraz osoby stawiające pierwsze kroki na drodze zawodowej) należą:
- uprawnienia G1- uprawnienia elektryczne Grupy G1 D i E (Dozór i Eksploatacja) 
- uprawnienia G2 - uprawnienia energetyczne
- uprawnienia G3 - uprawnienia gazowe
Wszystkie rodzaje uprawnień SEP można zdobyć odbywając jeden z trzech prowadzonych przez nas kursów i zdając egzamin przed komisją SEP. 

Uprawnienia gazowe G3 – kurs na uprawnienia SEP Grupa III 


Uprawnienia gazowe G3 to uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, takich jak:

• urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu; 

•urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie; 

• urządzenia do magazynowania paliw gazowych; 

• sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe); 

• sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu); 

• urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;  

• urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa; 

• przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;  

• turbiny gazowe; 

•aparatura kontrolno‐pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych punktach.

Na nasze szkolenie zapraszamy zatem wszystkich tych, którzy chcą zdobyć uprawnienia niezbędne do pracy przy dozorze i eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i sieci gazowych, jak również tych, którzy chcą odświeżyć zdobytą wcześniej wiedzę z tego zakresu.
Nasze szkolenia gazowe zakończone są egzaminem przed komisją SEP. Kursy odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak również na terenie firmy klienta.
W celu uzyskania informacji o cenie szkolenia gazowego, zachęcamy do kontaktu telefonicznego 737 -446 -866. Przypominamy, że cena szkolenia uzależniona jest m.in. od ilości osób zgłaszających się na kurs (rabat przy większych grupach), obowiązującej promocji oraz wybranego wariantu kursu. Więcej informacji na stronie:


Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza