niedziela, 26 lipca 2020

Szkolenia energetyczne- wszystko co musisz wiedzieć


Szkolenia energetyczne- wszystko co musisz wiedzieć


W ostatnim poście przedstawiliśmy krótką charakterystykę szkoleń elektrycznych. Dziś zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi kolejnej grupy szkoleń SEP - szkoleń energetycznych.


Co to są uprawnienia SEP?

Przypomnijmy, że do uprawnień wydawanych przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich - organizację pozarządową zrzeszająca w swoich szeregach elektryków - inżynierów, techników oraz osoby stawiające pierwsze kroki na drodze zawodowej) należą:
- uprawnienia G1- uprawnienia elektryczne Grupy G1 D i E (Dozór i Eksploatacja) 
- uprawnienia G2 - uprawnienia energetyczne
- uprawnienia G3 - uprawnienia gazowe
Wszystkie rodzaje uprawnień SEP można zdobyć odbywając jeden z trzech prowadzonych przez nas kursów i zdając egzamin przed komisją SEP. 

Uprawnienia energetyczne G2      eksploatacja i dozór

Uprawnienia energetyczne G2 wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich ( SEP) to uprawnienia zezwalające na eksploatację urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, wykonywanie prac obejmujących konserwację, montaż i prace naprawcze, obsługę urządzeń energetycznych oraz prace kontrolne i pomiarowe przy tych urządzeniach np. przy kotłach.  Uprawnienia te obejmują takie urządzenia energetyczne jak:
- piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
- przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
- kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
- turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
- pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
- sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
- urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
- aparaturę kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji energetycznych.

Przebieg szkolenia energetycznego


Szkolenie energetyczne i egzamin na uprawnienia cieplne (energetyczne) przed komisją SEP odbywa się na naszej hali szkoleniowej w Łodzi na ulicy Brukowej 23 lub na terenie firmy wskazanej przez klienta. Zarówno szkolenia, jak i egzaminy odbywają się regularnie.  W celu uzyskania informacji o cenie szkolenia energetycznego, zachęcamy do kontaktu telefonicznego 737 -446 -866. Przypominamy, że cena szkolenia uzależniona jest m.in. od ilości osób zgłaszających się na kurs (rabat przy większych grupach), obowiązującej promocji oraz wybranego wariantu kursu. Więcej informacji na stronie:


Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza