niedziela, 16 sierpnia 2020

Szkolenie konserwatorów podestów - wszystko co musisz wiedzieć

 Szkolenie konserwatorów podestów - wszystko co musisz wiedzieć

Ostatni post poświęciliśmy krótkiej charakterystyce szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych. Dziś zbiorcza informacja dla tych, którzy chcieliby przystąpić do szkolenia na konserwatora podestów.Szkolenie konserwatorów podestów - terminy ważności

Należy pamiętać, że nowelizacja ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2518) wprowadziła kilka istotnych zmian dla użytkowników urządzeń transportu bliskiego. Jedną z nich jest wprowadzenie terminowego charakteru zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez UDT do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, które do tej pory były wydawane na czas nieokreślony. Okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwatorów  poszczególnych urządzeń technicznych zawiera załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zgodnie z nim okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych wynoszą odpowiednio dla konserwatorów:

- podestów ruchomych stacjonarnych, wiszących oraz masztowych - 5 lat;

-  podestów ruchomych przejezdnych oraz załadowczych, w tym do transportu osób - 5 lat;

 -  podestów ruchomych na pojazdach kolejowych - 5 lat;

W celu przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu.

 Szkolenie na konserwatora podestów - przebieg kursu

Osoby, które chcą zdobyć zaświadczenie kwalifikacyjne konserwatora podestów zapraszamy na nasze szkolenie zakończone egzaminem UDT. Kurs prowadzi doświadczona kadra szkoleniowa składająca się z praktykujących konserwatorów i operatorów urządzeń transportu bliskiego. Szkolenie w pełni realizuje program zatwierdzony przez UDT. Składa się, podobnie zresztą jak sam egzamin, z części teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy naszych kursów utrwalają wiedzę zdobytą w trakcie zajęć teoretycznych, przekładając ją na czynności wchodzące w skład obowiązków konserwatora podestów.

Zajęcia odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na terenie firmy klienta  – dojeżdżamy do klientów z całej Polski (dojazd gratis).
Jak już wspomnieliśmy, szkolenie zakończone jest egzaminem UDT. Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu, w tym pośrednictwo w składaniu wniosków egzaminacyjnych, uiszczaniu opłat egzaminacyjnych oraz odbiorze legitymacji UDT.

Szczegóły dotyczące szkolenia dla konserwatorów podestów znajdują się na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/szkolenie-konserwatora-podestow-ip/

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza