niedziela, 23 sierpnia 2020

Szkolenie konserwatorów suwnic - wszystko co musisz wiedzieć

 Szkolenie konserwatorów suwnic  - wszystko co musisz wiedzieć

Ostatnie nasze posty adresowane były do osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień konserwatora wózków widłowych i konserwatora podestów. Dzisiejszy wpis zainteresuje tych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o uprawnienia konserwatora suwnic.


Uprawnienia konserwatorów suwnic - terminy ważności

Jak już wielokrotnie pisaliśmy,  nowelizacja ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2518) wprowadziła kilka istotnych zmian dla użytkowników urządzeń transportu bliskiego. Jedną z nich jest wprowadzenie terminowego charakteru zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez UDT do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, które do tej pory były wydawane na czas nieokreślony. Okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwatorów  poszczególnych urządzeń technicznych zawiera załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zgodnie z nim okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych wynoszą odpowiednio dla konserwatorów:

- suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia - 5 lat;

 - suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia - 5 lat.

W celu przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu.

Szkolenie na konserwatora suwnic - przebieg kursu

Nasze szkolenia na konserwatorów suwnic realizują program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego i zapewniają doskonałe przygotowanie zarówno do teoretycznej, jak i praktycznej części egzaminu UDT.

 Szkolenie, podobnie jak egzamin, składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z podstawowymi rodzajami suwnic, ich budową i zasadami działania. Poznają najważniejsze obowiązki konserwatora oraz podstawy bezpiecznej pracy. Przyswojoną w trakcie zajęć teoretycznych wiedzę utrwalają podczas zajęć praktycznych.

Zajęcia prowadzą doświadczeni Instruktorzy. Kurs odbywa się albo na naszej hali szkoleniowej w Łodzi, albo w przypadku większych grup na życzenie klienta na terenie jego firmy -dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski. Po przeprowadzonym szkoleniu, nasi pracownicy zajmują się organizacją egzaminu UDT, stanowiącego jedyną drogę do zdobycia uprawnień konserwatora suwnic.

Więcej szczegółów dotyczących szkoleń na konserwatorów suwnic znajdziecie na stronie:

https://awans-bhp.pl/szkolenie-dla-konserwatora-suwnic-i-s/

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza