niedziela, 16 czerwca 2019

Obsługa dźwigników przemysłowych (podnośników samochodowych)


Obsługa dźwigników przemysłowych (podnośników samochodowych)


Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji dźwigników przemysłowych, zwanych potocznie podnośnikami samochodowymi (stosowanymi chociażby w warsztatach samochodowych) określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki. W dokumencie tym znajdziemy między innymi zalecenia dotyczące warunków bezpiecznej obsługi dźwigników. Bez wątpienia jednym z nich jest dopuszczenie do pracy tylko i wyłącznie odpowiednio przeszkolone do tego osoby. Kompetentny pracownik, posiadający niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi podnośników samochodowych stanowi podstawę bezpiecznej pracy. 


Kogo możemy zatrudnić do obsługi podnośników samochodowych?

Jak możemy przeczytać w przywołanym rozporządzeniu:

"§ 95. 2. Konserwator i obsługujący dźwignik powinni posiadać niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wykonywanych czynności."

Konserwator dźwigników przemysłowych musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. W przypadku operatora takiego wymogu nie ma, jednakże zgodnie z przytoczonym artykułem rozporządzenia, musi posiadać on stosowną wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi danego urządzenia. W takiej sytuacji dla pracodawcy potwierdzeniem kwalifikacji osoby zatrudnianej w charakterze osoby, do której obowiązków będzie należała m.in. obsługa dźwigników przemysłowych, może być zatem ukończenie profesjonalnego szkolenia z obsługi podnośników.

Szkolenie na dźwigniki przemysłowe - obsługa podnośników w warsztatach samochodowych i dźwigników wszystkich typów

Osoby zainteresowane poszerzeniem swoich kwalifikacji z zakresu obsługi dźwigników przemysłowych zapraszamy na profesjonalne szkolenie. Seminarium prowadzą doświadczeni Instruktorzy, którzy w trakcie zajęć przybliżą nie tylko zagadnienia związane z budową i eksploatację podnośników samochodowych, ale również omówią podstawowe zasady bhp oraz konserwacji tych urządzeń. Po skończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie w języku polskim oraz w języku angielskim wraz z opisanym ramowym programem seminarium. Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się na naszej stronie internetowej:


Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń UDT dla operatorów urządzeń transportu bliskiego - wózków widłowych (w tym ładowarek teleskopowych), suwnic, podestów, żurawi i dźwigów towarowo - osobowych:


Wszystkie szkolenia dla operatorów UTB zakończone są egzaminem UDT, który jest jedyną drogą do zdobycia uprawnień do obsługi danego typu urządzeń transportu bliskiego. Zapraszamy już dziś!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza