niedziela, 23 czerwca 2019

Praca podestem bądź żurawiem w czasie burzy zabroniona


Praca podestem bądź żurawiem w czasie burzy zabroniona


Burze w okresie letnim są zjawiskiem naturalnym. Towarzyszące im wyładowania atmosferyczne, silny wiatr, ulewy czy gradobicia stwarzają realne niebezpieczeństwo. Burze mogą zaskoczyć nas również w czasie pracy i są tym bardziej niebezpieczne, jeśli wykonujemy ją z wykorzystaniem takich urządzeń technicznych jak chociażby żurawie czy  podesty.  Dziś dla operatorów urządzeń transportu bliskiego przygotowaliśmy kilka ważnych i praktycznych wskazówek, jak postępować w czasie burzy.  


Jak postępować z urządzeniami transportu bliskiego w czasie burzy?

Przystępując do pracy żurawiem czy podestem należy pamiętać, że "Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta(...)" [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401)]. To właśnie w instrukcji obsługi operator UTB znajdzie dokładne informacje dotyczące prac wykonywanych na otwartej przestrzeni, w tym dotyczące warunków atmosferycznych. W instrukcji obsługi muszą zostać zawarte takie informacje jak prędkość wiatru, której przekroczenie wiąże się z koniecznością przerwania pracy danego urządzenia czy minimalna i maksymalna temperatura, w której można bezpiecznie  pracować danym urządzeniem technicznym. Operator znajdzie w niej również zalecenie przerwania pracy w momencie wystąpienia wyładowań atmosferycznych. Praca żurawiem czy podestem ruchomym w takich warunkach jest kategorycznie zabroniona. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401):

"§ 128.  W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem."

Nie mniej ważna jest odpowiednia  widoczność - przy złej widoczności, wywołanej na przykład intensywnymi opadami deszczu często towarzyszącymi burzom, praca urządzeniem technicznym jest zabroniona.

Pamiętajmy o tym, że operator ma prawo, a nawet obowiązek, odmówienia wykonania polecenia niezgodnego z warunkami bezpiecznej pracy - dotyczy to również odmówienia wykonywania pracy w momencie wystąpienia złych warunków atmosferycznych.

Po więcej porad dotyczących bezpiecznej pracy urządzeniami transportu bliskiego zapraszamy na naszą stronę:


oraz na szkolenia dla operatorów UTB zakończone egzaminem UDT.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza