wtorek, 1 stycznia 2019

Szkolenia 2019 - kursy UDT


Szkolenia 2019 -  kursy UDT


Nowy rok warto rozpocząć od inwestycji w swój rozwój zawodowy. Doskonałym pomysłem jest wybór szkoleń, dzięki którym możemy zdobyć realną szansę na poprawę swojej sytuacji ekonomicznej. Do takich szkoleń należą kursy zawodowe oferowane przez Awans B.H.P.  Dziś skupimy się na szkoleniach adresowanych do operatorów wózków widłowych.


Szkolenia na wózki widłowe w 2019 roku


Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych zapraszamy w 2019 roku na szkolenia dla operatorów wózków widłowych. Należy podkreślić, że na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 roku operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych  z mechanicznym napędem podnoszenia  muszą posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Aby zdobyć takie zaświadczenie konieczne jest zdanie egzaminu przed komisją UDT.  Legitymacja UDT oznacza również możliwość obsługiwania innych wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Nasze szkolenia przygotowują zarówno do egzaminu UDT, jak i do późniejszej pracy w charakterze operatora wózka widłowego. 

Osobom zainteresowanym zdobyciem uprawnień operatora wózków widłowych przedstawiamy do wyboru aż 5 wariantów szkoleń. Są to:

·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ładunek unoszony wraz z operatorem i wózki ze zmiennym wysięgiem z egzaminem UDT kategoria I WJOpełna, najwyższa kategoria

·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ładunek unoszony wraz z operatorem I WJO, kategoria zawiera uprawnienia IIWJO i IIIWJO

·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem I WJO– ładowarka teleskopowa, kategoria zawiera uprawnienia IIWJO i IIIWJO

·         kurs na wózek widłowy jezdniowy podnośnikowy kategoria II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – obejmuje wózki widłowe wysokiego składowania (uprawnienia na wysoki skład),

·         kurs na wózek widłowy kategoria III WJO – wózki widłowe ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane.

Co ważne, wszystkie nasze szkolenia zakończone są egzaminem UDT, którego kompleksową  organizacją zajmują się nasi pracownicy.

Szkolenia organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie firmy klienta - dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski.

Szczegóły dotyczące szkoleń na wózki widłowe znajdują się na naszej stronie internetowej:


Szkolenia dla operatorów wózków widłowych pracujących w oparciu o imienne zezwolenie


Na szkolenia na wózki widłowe zapraszamy również osoby, które do tej pory wykonywały pracę operatora wózków widłowych w oparciu o imienne zezwolenie.  Przypominamy, że imienne zezwolenia do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy

1.       wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;

2.        wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;

3.        wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Nasi Instruktorzy pomogą Wam  uregulować wszelkie formalności i uzupełnić niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych. Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza