wtorek, 8 stycznia 2019

Zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe - uzupełnienie kwalifikacji


Zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe - uzupełnienie kwalifikacji


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 roku już 31 grudnia 2019 roku stracą ważność pierwsze imienne zezwolenia do obsługi wózków widłowych wystawione przez pracodawcę - są to zezwolenia wystawione do dnia 31 grudnia 2004 roku. W kolejnych latach (tj. 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2021 r.) stracą ważność pozostałe imienne zezwolenia (wystawione odpowiednio do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz od dnia 1 stycznia 2015 r.)  Czas pozostały do upływu tych terminów warto wykorzystać na uzupełnienie kwalifikacji i zdobycie uprawnień na wózki widłowe wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.


Jak uzupełnić kwalifikacje niezbędne do obsługi wózków widłowych?


Osoby, które do tej pory wykonywały pracę operatora wózka widłowego na podstawie imiennego zezwolenia, muszą uzupełnić swoje kwalifikacje zdobywając świadectwo kwalifikacyjne do obsługi wózków widłowych wydawane przez UDT. Jedyną drogą do zdobycia tego dokumentu jest przystąpienie do egzaminu przed państwową komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele UDT. Pozytywny wynik z  egzaminu oznacza zdobycie uprawnień.

W tym miejscu przypominamy również, iż od 1 czerwca 2019 roku zaświadczenia kwalifikacyjne przestaną mieć charakter bezterminowy i będą wydawane na  czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować. Zmiana ta została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o dozorze technicznym, o której pisaliśmy już we wcześniejszym wpisie (dla przypomnienia link: "Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym - zmiany na 2019 rok")Szkolenia na wózki widłowe z egzaminem UDT

Wszystkich, którzy chcą uzupełnić swoje kwalifikacje i przystąpić do egzaminu dla operatorów wózków jezdniowych zapraszamy na nasze  szkolenia z obsługi wózków widłowych. Nasi kursanci mogą wybierać spośród 5 wariantów szkolenia i zdobyć uprawnienia na wszystkie trzy kategorie UDT (I WJO, II WJO i III WJO).  Wszystkie szkolenia zakończone są organizowanym przez nas egzaminem UDT.  Przypominamy, że od stycznia 2019 roku opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji osób wynosi  160,18 zł.

Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej i realizują program szkoleniowy zatwierdzony przez UDT. Zajęcia prowadzą doświadczeni Instruktorzy. Oprócz doskonałej kadry szkoleniowej, naszym kursantom zapewniamy również nielimitowaną ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia.  Zajęcia i egzamin  odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej. Na życzenie klienta szkolenie możemy zorganizować również w wyznaczonym przez niego miejscu - dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski.

Wszystkie niezbędne informacje na temat przebiegu szkolenia znajdują się na naszej stronie internetowej:
Zapraszamy już dziś!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz