środa, 16 stycznia 2019

Najczęściej występujące zagrożenia dla wózków jezdniowych podnośnikowych


Najczęściej występujące  zagrożenia dla wózków jezdniowych podnośnikowych


Wózki jezdniowe podnośnikowe to urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu. Pomimo wszelkich starań minimalizacji zagrożeń związanych z eksploatacją  tych urządzeń, w codziennej pracy może dojść do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i życiu ludzkiemu. Na stronie UDT (link)   możemy znaleźć listę najczęściej identyfikowanych zagrożeń dla wszystkich urządzeń transportu bliskiego. Dziś skupimy się na wózkach jezdniowych podnośnikowych.


Najczęściej identyfikowane zagrożenia dla wózków jezdniowych podnośnikowych

Opracowana przez UDT  lista najczęściej identyfikowanych zagrożeń dla wózków jezdniowych podnośnikowych  powstała w oparciu o analizę rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Pierwsze miejsce na liście zagrożeń zajmuje zastosowanie na wózku widłowym nieprawidłowego oznakowania - tj. brak oznaczeń (piktogramów) bądź też umieszczenie napisów informacyjnych i ostrzegawczych w języku obcym.

Kolejnym źródłem zagrożenia, zgodnie z paragrafem 10 wspomnianego rozporządzenia, jest brak sygnału ostrzegawczego, który włączałby się przy jeździe do tyłu, jeżeli strefa za wózkiem jest niewidoczna dla kierowcy. Jak czytamy na stronie UDT, jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku wózków ze zmiennym wysięgiem.

Kolejna potencjalnie niebezpieczna sytuacja dotyczy starych wózków elektrycznych z rozruchem oporowym, w których silnik jazdy wózka załączany jest pojedynczym stycznikiem. W tym przypadku może nastąpić klejenie się styków, wówczas kierowca nie może zatrzymać wózka za pomocą hamulca zasadniczego. Jak możemy przeczytać na stronie UDT, : "Jeśli [operator] nie zdąży użyć wyłącznika awaryjnego, występuje zagrożenie wypadkiem."

Kolejne wymienione zagrożenia to:

- brak łatwo dostępnego urządzenia awaryjnego na stanowisku kierowcy - w przypadku wózków elektrycznych;

- brak łatwo dostępnego urządzenia do zatrzymania silnika na stanowisku kierowcy - w przypadku wózków spalinowych;

- brak zabezpieczeń przed wypadnięciem baterii akumulatorów ( w wózkach elektrycznych) w momencie wywrócenia wózka;

- brak zabezpieczeń przed upadkiem pokryw podnoszonych do celów konserwacyjnych (brak podpórek);

- brak osłony chroniącej operatora przy stanowisku operatora znajdującym się bardzo blisko masztu;

- brak wyłącznika brzusznego na dyszlu wózka prowadzonego;

- brak zabezpieczenia operatora w razie wywrócenia się wózka - przykładowo brak pasów bezpieczeństwa czy obudowy kabiny;

- nieosłonięty tłumik lub rura wydechowa (zagrożenie oparzeniem).

Ponadto UDT do najczęstszych  zagrożeń związanych z użytkowaniem wózków jezdniowych zalicza, zgodnie z § 15 rozporządzenia:

-  "Zagrożenie uderzeniem kierowcy w przypadku zerwania łańcucha, jeśli poprzeczka masztu lub daszek nie chronią przed uderzeniem."

- " Zagrożenie operatora przy pęknięciu przewodów hydraulicznych, jeżeli nieosłonięte giętkie przewody znajdują się w bezpośredniej bliskości operatora."

- " Dostępne nieosłonięte elementy ruchome osprzętu silnika spalinowego, jak wentylator, przekładnia pasowa, itp."


Szkolenia na wózki widłowe z egzaminem UDT

Wszystkich chętnych do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności związanych z obsługą wózków widłowych, zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów wózków widłowych zakończone egzaminem UDT.  Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień ważnych na terenie całego kraju. Po szczegółowe informacje dotyczące kursów na wózki jezdniowe zapraszamy na naszą stronę internetową: link


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza