niedziela, 4 grudnia 2016

Szkolenia ppoż. jak często?

Szkolenia ppoż. jak często?


Szkolenia przeciwpożarowe pracowników często realizowane są w ramach wstępnych i okresowych szkoleń bhp. Wiąże się to z realizacją programów szkoleń bhp, które (bez względu na rodzaj grupy pracowników) zawierają tematykę dotyczącą zasad postępowania:

"(...) w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku".

 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 poz. 191) na każdego właściciela budynku i pracodawcę nakłada obowiązek zapoznania pracowników z przepisami ppoż.:

"Art. 4. 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:
1)   przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
2)   wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
3)   zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
4)   zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
5)   przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
6)   zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
7)   ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia."
 
Należy zwrócić uwagę, że przepisy nie nakładają obowiązku przeprowadzenia dodatkowych, oddzielnych szkoleń ppoż. dla pracowników (chyba, że stanowi tak instrukcja bezpieczeństwa pożarowego danego obiektu). W związku z powyższym zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej omawiane są w trakcie szkoleń okresowych bhp. Te zaś przeprowadzane są w ściśle określonych terminach dla poszczególnych grup pracowników (patrz Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Przypominamy, że firma Awans B.H.P. w swojej ofercie szkoleniowej posiada również szkolenia bhp. Wszystkie szczegóły dotyczące szkoleń wstępnych i okresowych  znajdziecie pod linkiem.

W części poświęconej przepisom przeciwpożarowym nasi kursanci zostają zapoznani między innymi z zasadami posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz postępowania w trakcie ewakuacji budynku.
 

 

2 komentarze:

  1. Warto, żeby takich szkoleń nie traktować jak zło konieczne, bo nie wiadomo kiedy znajomość tematu może nam się przydać...

    OdpowiedzUsuń
  2. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

    OdpowiedzUsuń