czwartek, 6 października 2016

Kursy pierwszej pomocy

Kursy z zakresu  pierwszej pomocy


Firma Awans B.H.P. poszerza swoją ofertę szkoleniową o nową kategorię kursów - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

http://awans-bhp.com/
Kursy pierwszej pomocy, Awans B.H.P.

Po co kurs pierwszej pomocy?

Kurs pierwszej pomocy adresujemy do:
·         wszystkich tych, którzy chcą poznać podstawy pierwszej pomocy;  
·         osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Zgodnie z kodeksem pracy (Ustawa o zmianie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1460 art. 2091):

„Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu  prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt. 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny"

 

Obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy nakłada na pracodawcę także  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.):

§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy ....
§ 44.3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.


Co więcej, i co istotne jest nie tylko dla pracodawców, obowiązek udzielenia pierwszej pomocy spoczywa na każdym z nas i nakładają go na nas nie tylko względy etyczne i humanitarne, ale również prawo. Zgodnie z Kodeksem Karnym art. 162 § 1.

" Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."
 

Jak zorganizować kurs pierwszej pomocy? Kto organizuje kursy pierwszej pomocy?


Istnieje wiele firm szkoleniowych, które oferują kursy z zakresu udzielania  pierwszej pomocy. Przed wyborem tej jednej konkretnej, warto zapoznać się z programem szkolenia. Nasze kursy prowadzone są przez doświadczonych szkoleniowców. Zajęcia prowadzimy zarówno na terenie firmy klienta, jak też na naszej hali szkoleniowej w Łodzi. Kursanci po ukończonym szkoleniu otrzymują zaświadczenie o odbytym kursie z ramowym programem szkolenia.

 

Skorzystajcie naszego formularza kontaktowego  i zapytajcie o szczegóły . Przedstawimy dokładny program zajęć oraz dokonamy wyceny szkolenia, która uzależniona jest m.in. od ilości szkolonych osób. Zapraszamy !
 
Awans B.H.P
HALA SZKOLENIOWA: 91-341 Łódź, Brukowa 23
telefon stacjonarny:  42 307 -10 - 09
Telefony komórkowe: 737 466 887,
737 466 886 ,  737 466 997
 
E-mail: awansbhp@awans-bhp.com

1 komentarz:

  1. Ile godzin obejmuje taki kurs? I ile osób minimum musi być? U nas by się przydał.

    OdpowiedzUsuń