poniedziałek, 17 października 2016

Co podlega pod dozór techniczny?

Co podlega pod dozór techniczny?


Odpowiedź na pytanie "Co podlega pod dozór techniczny" znajdziemy na  stronie UDT (Urzędu Dozoru Technicznego):
"Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu."

"Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.).
Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia."
Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, które podlega dozorowi technicznemu, musimy uzyskać zgodę na jego eksploatację.  Pisaliśmy już o tym jakiś czas temu- pod linkiem materiał, który pomoże odświeżyć  Wam wiadomości.
Dziś chcielibyśmy przedstwić zestawienie niektórych urządzeń podlegających pod UDT wraz z informacjami, którym formom dozoru technicznego podlegają:

 • Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu do  2 000 kg - dozór uproszczony;
 • Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu powyżej 2 000 kg - dozór ograniczony;
 • Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia - dozór ograniczony;
 • Wciągniki i wciągarki z napędem elektrycznym jednofazowym do 1 000 kg - dozór uproszczony;
 • Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym specjalistyczne - dozór pełny;
 • suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym - dozór ograniczony;
 • suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczne - dozór pełny;
 • suwnice specjalnego przeznaczenia - dozór pełny;
 • żurawie z napędem ręcznym o udźwigu do  2 000 kg - dozór uproszczony;
 • żurawie z napędem ręcznym o udźwigu powyżej 2 000 kg - dozór ograniczony;
 • żurawie samojezdne, wieżowe, szybkomontujące żurawie przewoźne, żuawie szynowe, przenośne o udźwigu powyżej 3 200 kg - dozór pełny;
 • pozostałe żurawie przenośne, żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące i żurawie stacjonarne - dozór ograniczony;
 • układnice magazynowe - dozór pełny;
 • wyciągi towarowe - dozór ograniczony;
 • podesty ruchome przejezdne - dozór pełny;
 • podesty ruchome wiszące - dozór pełny;
 • podesty ruchome masztowe - dozór pełny;
 • podesty ruchome stacjonarne, podestu ruchome załadowcze - dozór ograniczony;
 • dźwigi budowlane towarowo-osobowe - dozór pełny;
 • dźwigi budowalne towarowe - dozór ograniczony;
 • wózki jezdniowe z wysięgnikiem - dozór pełny;
 • wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem - dozór pełny;
 • pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego - dozór pełny;
 • pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia prowadzone i zdalnie sterowane - dozór ograniczony. 

źródło - materiał opracowany na podstawie informacji dostępnych na stornie UDT.
Przypominamy, że firma Awans B.H.P. w swojej ofercie  posiada usługę przeglądów konserwatorskich, w tym przeglądów technicznych przygotowujących do odbioru urządzenia przez UDT. Szczegóły naszej oferty znajdziecien na stronie. Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza