niedziela, 2 października 2016

Jak zostać konserwatorem urządzeń transportu bliskiego/ jak zostać konserwatorem urządzeń podlegających pod UDT

Jak zostać konserwatorem urządzeń transportu bliskiego/ jak zostać konserwatorem urządzeń podlegających pod  UDT

Dziś z pomocą przychodzimy tym, którzy zastanawiają się, jak zostać konserwatorem urządzeń transportu bliskiego.

jak zostać konserwatorem UDT
 
 
Nasi kursanci uczestniczący w szkoleniach dla operatorów UTB często zadają pytania naszym Instruktorom odnośnie tego, jak zostać konserwatorem urządzeń podlegających pod  UDT.
Należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym  konserwator wózków, żurawi czy podestów musi posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone państwowym egzaminem  UDT na konserwatora. Zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdza umiejętności praktycznego wykonywania czynności oraz  znajomość  warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych .

Wykaz urządzeń technicznych, przy których konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji znajdziecie na stronie UDT pod linkiem.
Zanim jednak przystąpimy do egzaminu potwierdzającego nasze kwalifikacje, musimy się do niego odpowiednio przygotować. Pierwszym krokiem jest więc, wybór dobrej firmy szkoleniowej, gdzie pod okiem doświadczonych konserwatorów i operatorów UTB przyswoimy sobie niezbędne wiadomości i umiejętności. Aby zapisać się na taki kurs (na który wszystkich serdecznie zapraszamy, szczegóły pod linkiem) należy spełnić trzy podstawowe warunki. Kursant musi mieć:
·          ukończone 18 lat;
·         stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy;
oraz zrealizować jeden z poniższych wymogów:
·       posiadać:
-  świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym pracy przy urządzeniach technicznych oraz rok pracy przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń;
-  świadectwo czeladnicze z zakresu elektromechaniki maszyn oraz rok pracy przy naprawach tych maszyn;
-  świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub równorzędnej oraz rok pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach urządzeń technicznych;
-  tytuł kwalifikacyjny mistrza w zawodzie odpowiadającym pracy przy urządzeniach technicznych oraz 6 miesięcy pracy przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń;
-  świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej bądź co najmniej 3 lata nauki w odpowiedniej szkole wyższej i 6 miesięcy pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach urządzeń technicznych.

Kiedy ukończymy kurs, czeka nas realizacja formalnych wymogów, czyli najmniej przyjemna część całego procesu zdobywania uprawnień konserwatora. Możemy ją jednak w pewien sposób ominąć. W jaki? Wybierając dobrą firmę szkoleniową, która oprócz przeprowadzenia kursu, zajmuje się również wszystkimi formalnościami, składaniem wniosków, uiszczaniem opłat i organizacją egzaminu wraz z zapewnieniem niezbędnego sprzętu. Jak więc widzimy, wybór placówki szkoleniowej jest bardzo ważny i nie może być przypadkowy.
Po zakończonym szkoleniu i zdaniu egzaminu UDT kursant otrzymuje legitymację UDT konserwatora danego urządzenia i może rozpocząć pracę w charakterze konserwatora UTB.
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej lub zapytać o jakieś konkretne szczegóły zachęcamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego. Zapraszamy!

jak zostać konserwatorem
  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza